สถาบันวิชาการ วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ #
Document
Image

หมวดหลักสูตรอบรมสัมมนา

ตารางอบรม / สัมมนา

หัวข้อฝึกอบรม
วันที่

[Onsite & Online] กระบวนการจัดซื้อจัดหา ระหว่างประเทศ

01 มี.ค 2567
09:30น. - 16:30น.

[Onsite] เทคนิคการบรรจุตู้สินค้าเพื่อการส่งออกตามมาตรฐาน C - TPAT (17 Point)

07 มี.ค 2567
09:00น. - 16:00น.

[Onsite] กฎหมายแรงงานธุรกิจสำหรับผู้ประกอบ

08 มี.ค 2567
09:30น. - 16:30น.

[Onsite] หลักเกณฑ์การแพ็คสินค้า การบรรจุตู้คอนเทนเนอร์ด้วยความถูกต้องและปลอดภัย

13 มี.ค 2567
13:00น. - 16:00น.

[Onsite] การจัดการด้านความปลอดภัยในการใช้รถและการบำรุงรักษา

19 มี.ค 2567
09:00น. - 16:00น.

[Onsite & Online] ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี การชดเชยอากรและการคืนอากรตามมาตรา 29

20 มี.ค 2567
09:30น. - 16:30น.

[Onsite] INCOTERMS 2020 เงื่อนไขการส่งมอบสินค้า

21 มี.ค 2567
09:30น. - 16:30น.

[Onsite] การใช้สิทธิประโยชน์และสิทธิพิเศษในการนำเข้า-ส่งออกสินค้า (จ.สมุทรสาคร)

27 มี.ค 2567
13:00น. - 16:00น.

[Onsite] เจาะลึกหลักเกณฑ์การตีความพิกัดศุลกากรการนำเข้า-ส่งออก

28 มี.ค 2567
09:30น. - 16:30น.

บริการจัดฝึกอบรมนอกสถานที่

IN-HOUSE TRAINING

Avatar
IN-HOUSE TRAINING

STUDY VISIT

Avatar
STUDY VISIT

ข่าวสารน่ารู้ด้านโลจิสติกส์

หัวข้อเรื่อง
วันที่

ประกาศกรมศุลกากรที่ 227/2562 เรื่อง พิธีการศุลกากรสำหรับการข้ามแดน

29 ต.ค 2562

ประกาศกรมศุลกากรที่ 209/2562 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร

04 ต.ค 2562

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง

01 ต.ค 2562

ประกาศกรมศุลกากรที่ 207/2562 เรื่อง แก้ไขพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 303/2561

01 ต.ค 2562

หน่วยงานศุลกากรคู่ความตกลงตามความตกลงยอมรับร่วมกัน สำหรับโครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ

10 ก.ย 2562

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง

10 ก.ย 2562

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง ในวันที

02 ก.ย 2562


.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 Fax : 02-744-1006 :: E-Mail : training2@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016

Visitor : Not MySQL