สถาบันวิชาการ วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ #
Document
Image

หมวดหลักสูตรอบรมสัมมนา

ตารางอบรม / สัมมนา

หัวข้อฝึกอบรม
วันที่

[ONLINE] เทคนิคการจองระวางและแนวโน้มค่าระวางในปี 2567

07 ก.ย 2566
14:00น. - 14:30น.

[Onsite] การขนส่งและการกระจายสินค้าควบคุมอุณหภูมิ (Chilled & Frozen Logistics Transport)

13 ก.ย 2566
13:30น. - 16:30น.

[ONLINE] การปฎิบัติตามข้อกฎหมายข้อบังคับการขนย้ายเครื่องจักรและขนย้ายสินค้าขนาดใหญ่

14 ก.ย 2566
13:30น. - 14:00น.

[Onsite] **ปิดรับสมัคร** การใช้สิทธิประโยชน์และสิทธิพิเศษในการนำเข้า-ส่งออกสินค้า จังหวัดลำพูน [รอบเช้า]

19 ก.ย 2566
09:00น. - 12:00น.

[Onsite] เทคนิคการบรรจุตู้เพื่อการส่งออกตามมาตรฐานความปลอดภัย C-TPAT จังหวัดลำพูน [รอบบ่าย]

19 ก.ย 2566
13:00น. - 16:00น.

[Onsite] การบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์และเลือกใช้อุปกรณ์ (Packaging Management)

20 ก.ย 2566
13:30น. - 16:30น.

[Onsite] การจัดการขนส่งและคลังสินค้าตามมาตรฐานความปลอดภัยระหว่างประเทศ (C-TPAT)

20 ก.ย 2566
13:30น. - 16:30น.

[ONLINE] การใช้ถุงลมกันกระแทก (Air Bag) ในการบรรจุตู้สินค้า

21 ก.ย 2566
13:30น. - 14:30น.

[Onsite] **ปิดรับสมัคร** ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี การชดเชยอากรและการคืนอากรตามมาตรา 29

26 ก.ย 2566
13:30น. - 16:30น.

บริการจัดฝึกอบรมนอกสถานที่

IN-HOUSE TRAINING

Avatar
IN-HOUSE TRAINING

STUDY VISIT

Avatar
STUDY VISIT

ข่าวสารน่ารู้ด้านโลจิสติกส์

หัวข้อเรื่อง
วันที่

ประกาศกรมศุลกากรที่ 227/2562 เรื่อง พิธีการศุลกากรสำหรับการข้ามแดน

29 ต.ค 2562

ประกาศกรมศุลกากรที่ 209/2562 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร

04 ต.ค 2562

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง

01 ต.ค 2562

ประกาศกรมศุลกากรที่ 207/2562 เรื่อง แก้ไขพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 303/2561

01 ต.ค 2562

หน่วยงานศุลกากรคู่ความตกลงตามความตกลงยอมรับร่วมกัน สำหรับโครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ

10 ก.ย 2562

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง

10 ก.ย 2562

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง ในวันที

02 ก.ย 2562


.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 Fax : 02-744-1006 :: E-Mail : training2@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016

Visitor : Not MySQL