สถาบันวิชาการ วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ #


ตารางอบรม / สัมมนา

หัวข้อฝึกอบรม
วันที่

[Online:ZOOM] การวางประกันโต้แย้งพิกัด การอุทธรณ์และการคืนอากรทั่วไป

04 ก.ค 2567
13:30น. - 16:30น.

[Onsite] การบริหารงานจัดซื้อและการจัดการซัพพลายเออร์อย่างมืออาชีพ (Purchasing & Supplier Management)

05 ก.ค 2567
09:30น. - 16:30น.

[Onsite] เทคนิคการ Stuffing Loading สินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์

11 ก.ค 2567
09:30น. - 16:30น.

[Onsite] INCOTERMS 2020 เงื่อนไขการส่งมอบสินค้า

18 ก.ค 2567
09:30น. - 16:30น.

[Online:ZOOM] ระบบควบคุมทางศุลกากร ความผิดและหลักเกณฑ์การระงับคดี

24 ก.ค 2567
13:30น. - 16:30น.

[Onsite] พิธีการศุลกากรเพื่อการนำเข้า-ส่งออก [จังหวัด นครราชสีมา]

24 ก.ค 2567
13:30น. - 16:30น.

[Onsite] ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี การชดเชยอากรและการคืนอากรตามมาตรา 29 [จ.นครราชสีมา]

25 ก.ค 2567
13:30น. - 16:30น.

[Onsite] มาตราฐานความปลอดภัยในการขนส่ง Q-Mark & Q-Cold Chain สำหรับผู้ประกอบการขนส่ง

26 ก.ค 2567
09:30น. - 16:30น.

[Onsite] การใช้สิทธิประโยชน์การส่งเสริมการลงทุน (BOI)

30 ก.ค 2567
09:30น. - 16:30น.


.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 Fax : 02-744-1006 :: E-Mail : training2@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2024

Facbook Facbook Line