สถาบันวิชาการ วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ #


ตารางอบรม / สัมมนา

หัวข้อฝึกอบรม
วันที่

[Onsite] พิธีการศุลกากรและการจัดเตรียม เอกสารในการนำเข้า - ส่งออก

14 พ.ค 2567
09:30น. - 16:30น.

[Onsite] เทคนิคการบรรจุตู้สินค้าเพื่อการส่งออกตามมาตรฐาน C - TPAT (17 Point)

17 พ.ค 2567
09:00น. - 16:00น.

[Onsite] การขนย้ายเครื่องจักรและขนย้ายสินค้าขนาดใหญ่สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

21 พ.ค 2567
13:30น. - 16:30น.

[ปิดรับลงทะเบียน] การใช้สิทธิประโยชน์และสิทธิพิเศษในการนำเข้า-ส่งออกสินค้า (คลังสินค้า V-SERVE จ.นครราชสีมา)

21 พ.ค 2567
13:30น. - 16:30น.

[Onsite] การจัดทำเอกสารการส่งออกอย่างมืออาชีพ

27 พ.ค 2567
09:30น. - 16:30น.

[Onsite] หลักเกณฑ์การแพ็คสินค้าและบรรจุตู้คอนเทนเนอร์เพื่อการส่งออก [จังหวัดสงขลา]

28 พ.ค 2567
13:30น. - 17:00น.

[Online] ความเสี่ยงการขนส่งสินค้าทางถนนด่านแม่สอด-เมียวดี-ย่างกุ้ง เมียนมาร์

30 พ.ค 2567
13:30น. - 16:30น.


.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 Fax : 02-744-1006 :: E-Mail : training2@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2024

Facbook Facbook Line