สถาบันวิชาการ วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ #
Document
Image

หมวดหลักสูตรอบรมสัมมนา

ตารางอบรม / สัมมนา

หัวข้อฝึกอบรม
วันที่

[ONLINE] เกณฑ์การระงับคดีศุลกากร

08 มิ.ย 2566
13:30น. - 14:30น.

[ONLINE] การจัดการด้านความปลอดภัยในคลังสินค้า

12 มิ.ย 2566
13:30น. - 14:30น.

[Onsite] มาตรฐานอาชีพการจัดการด้านคลังสินค้า

13 มิ.ย 2566
08:30น. - 12:00น.

[Onsite] การจัดการขนส่งและคลังสินค้าตามมาตรฐานความปลอดภัยระหว่างประเทศ (C-TPAT)

13 มิ.ย 2566
13:30น. - 16:30น.

[Onsite] การจัดการความปลอดภัย 10S Safety Transport ภายใต้มาตรฐาน Q-MARK

19 มิ.ย 2566
13:30น. - 16:30น.

[Onsite] หลักการนำเข้า - ส่งออกเบื้องต้น (สำหรับมือใหม่)

20 มิ.ย 2566
09:30น. - 16:30น.

[Onsite] การจัดการขนส่งและคลังสินค้าตามมาตรฐานความปลอดภัยระหว่างประเทศ (C-TPAT)

21 มิ.ย 2566
13:30น. - 16:30น.

[ONLINE] ความรู้เกี่ยวกับบัตรภาษีในการนำเข้า - ส่งออก

22 มิ.ย 2566
13:30น. - 14:30น.

[Onsite] การบริหารจัดการเอ้าท์ซอร์ส ในงานขนส่งอย่างเป็นเลิศ

26 มิ.ย 2566
13:30น. - 16:30น.

บริการจัดฝึกอบรมนอกสถานที่

IN-HOUSE TRAINING

Avatar
IN-HOUSE TRAINING

STUDY VISIT

Avatar
STUDY VISIT

ข่าวสารน่ารู้ด้านโลจิสติกส์

หัวข้อเรื่อง
วันที่

ประกาศกรมศุลกากรที่ 227/2562 เรื่อง พิธีการศุลกากรสำหรับการข้ามแดน

29 ต.ค 2562

ประกาศกรมศุลกากรที่ 209/2562 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร

04 ต.ค 2562

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง

01 ต.ค 2562

ประกาศกรมศุลกากรที่ 207/2562 เรื่อง แก้ไขพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 303/2561

01 ต.ค 2562

หน่วยงานศุลกากรคู่ความตกลงตามความตกลงยอมรับร่วมกัน สำหรับโครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ

10 ก.ย 2562

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง

10 ก.ย 2562

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง ในวันที

02 ก.ย 2562


.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 Fax : 02-744-1006 :: E-Mail : training2@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016

Visitor : Not MySQL