สถาบันวิชาการ วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์
Document
Image

หมวดหลักสูตรอบรมสัมมนา

ตารางอบรม / สัมมนา

หัวข้อฝึกอบรม
วันที่

ศึกษาดูงาน เขตปลอดอากรและคลังสินค้าการบินไทยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

09 ก.ค 2562
12:00น. - 16:00น.

เกณฑ์การระงับคดี และงดการฟ้องร้อง ความผิดทางศุลกากร - Post Audit

10 ก.ค 2562
09:30น. - 16:30น.

พิธีการศุลกากรสำหรับการส่งออกสินค้าและการจัดเตรียมเอกสาร (สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านส่งออก)

12 ก.ค 2562
09:30น. - 16:30น.

เทคนิค และข้อควรระวัง การประกันภัยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

19 ก.ค 2562
13:30น. - 16:30น.

การบริหารจัดการ Outsource ในงานขนส่งสินค้า ตามมาตรฐาน Q MARK และ Q Cold Chain

22 ก.ค 2562
13:30น. - 16:30น.

การจัดการคลังสินค้ายุคใหม่

23 ก.ค 2562
09:30น. - 16:30น.

กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิด และการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีภายใต้ FTAs ของประเทศไทย

24 ก.ค 2562
09:30น. - 16:30น.

เทคนิคการบรรจุตู้สินค้าเพื่อการส่งออก

25 ก.ค 2562
09:30น. - 16:30น.

นักจัดซื้อมือใหม่

25 ก.ค 2562
09:30น. - 16:30น.

บริการจัดฝึกอบรมนอกสถานที่

IN-HOUSE TRAINING

Avatar
IN-HOUSE TRAINING

STUDY VISIT

Avatar
STUDY VISIT

.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 Fax : 02-744-1006 :: E-Mail : training2@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016

Visitor : Not MySQL