สถาบันวิชาการ วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์
Document
Image

หมวดหลักสูตรอบรมสัมมนา

ตารางอบรม / สัมมนา

หัวข้อฝึกอบรม
วันที่

การวางประกันอากร ศุลกากร [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

08 มิ.ย 2564
13:30น. - 14:30น.

มาตรฐาน C-T PAT [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

11 มิ.ย 2564
13:30น. - 14:30น.

มาตรฐานการขนส่ง Q Mark [สัมมนา Online]

17 มิ.ย 2564
13:30น. - 14:30น.

การบรรจุตู้สินค้าแบบใช้คนเรียง [สัมมนา Online]

18 มิ.ย 2564
13:30น. - 14:30น.

การเลือกใช้ตาข่ายรัดหน้าตู้ [สัมมนา Online]

21 มิ.ย 2564
13:30น. - 14:30น.

การขนส่งสินค้าข้ามแดนไปกัมพูชา [สัมมนา Online]

23 มิ.ย 2564
13:30น. - 14:30น.

เส้นทางการขนส่งสินค้าที่สำคัญในภาคใต้ [สัมมนา Online]

25 มิ.ย 2564
15:00น. - 16:00น.

การป้องกันและระงับข้อพิพาทแรงงานในวิกฤติการโควิด 19 [สัมมนา Online]

25 มิ.ย 2564
13:30น. - 14:30น.

ศิลปะการทวงหนี้บนโลกใบใหม่ [สัมมนา Online]

28 มิ.ย 2564
13:30น. - 14:30น.

บริการจัดฝึกอบรมนอกสถานที่

IN-HOUSE TRAINING

Avatar
IN-HOUSE TRAINING

STUDY VISIT

Avatar
STUDY VISIT

ข่าวสารน่ารู้ด้านโลจิสติกส์

หัวข้อเรื่อง
วันที่

ประกาศกรมศุลกากรที่ 227/2562 เรื่อง พิธีการศุลกากรสำหรับการข้ามแดน

29 ต.ค 2562

ประกาศกรมศุลกากรที่ 209/2562 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร

04 ต.ค 2562

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง

01 ต.ค 2562

ประกาศกรมศุลกากรที่ 207/2562 เรื่อง แก้ไขพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 303/2561

01 ต.ค 2562

หน่วยงานศุลกากรคู่ความตกลงตามความตกลงยอมรับร่วมกัน สำหรับโครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ

10 ก.ย 2562

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง

10 ก.ย 2562

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง ในวันที

02 ก.ย 2562


.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 Fax : 02-744-1006 :: E-Mail : training2@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016

Visitor : Not MySQL