สถาบันวิชาการ วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์
Document
Image

หมวดหลักสูตรอบรมสัมมนา

ตารางอบรม / สัมมนา

หัวข้อฝึกอบรม
วันที่

พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กับสิ่งที่นายจ้างต้องปฏิบัติ [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

07 ต.ค 2564
13:30น. - 14:30น.

การจัดการคลังสินค้าเบื้องต้น [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

11 ต.ค 2564
13:30น. - 14:30น.

มาตรฐานการจัดการด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในงานขนส่ง [สัมมนา Online]

21 ต.ค 2564
13:30น. - 14:30น.

แนวโน้มค่าระวางช่วงปลายปี 2564 [สัมมนา Online]

25 ต.ค 2564
11:00น. - 11:30น.

การป้องกันสินค้าเสียหายจากการขนส่งด้วยถุงลมกันกระแทกและตาข่ายกันสินค้าร่วงหล่น [สัมมนา Online]

26 ต.ค 2564
13:30น. - 14:30น.

สถานการณ์การส่งออกไป สปป.ลาว [สัมมนา Online]

27 ต.ค 2564
13:30น. - 14:30น.

ขั้นตอนการขนย้ายสินค้าขนาดใหญ่ขึ้นที่สูง [สัมมนา Online]

28 ต.ค 2564
13:30น. - 14:30น.

การชดเชยอากร สำหรับผู้ส่งออก [สัมมนา Online]

29 ต.ค 2564
11:00น. - 11:30น.

เทคนิคการตีลังเพื่อป้องกันสีนค้าเสียหาย [สัมมนา Online]

29 ต.ค 2564
13:30น. - 14:30น.

บริการจัดฝึกอบรมนอกสถานที่

IN-HOUSE TRAINING

Avatar
IN-HOUSE TRAINING

STUDY VISIT

Avatar
STUDY VISIT

ข่าวสารน่ารู้ด้านโลจิสติกส์

หัวข้อเรื่อง
วันที่

ประกาศกรมศุลกากรที่ 227/2562 เรื่อง พิธีการศุลกากรสำหรับการข้ามแดน

29 ต.ค 2562

ประกาศกรมศุลกากรที่ 209/2562 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร

04 ต.ค 2562

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง

01 ต.ค 2562

ประกาศกรมศุลกากรที่ 207/2562 เรื่อง แก้ไขพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 303/2561

01 ต.ค 2562

หน่วยงานศุลกากรคู่ความตกลงตามความตกลงยอมรับร่วมกัน สำหรับโครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ

10 ก.ย 2562

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง

10 ก.ย 2562

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง ในวันที

02 ก.ย 2562


.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 Fax : 02-744-1006 :: E-Mail : training2@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016

Visitor : Not MySQL