สถาบันวิชาการ วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์
Document
Image

หมวดหลักสูตรอบรมสัมมนา

ตารางอบรม / สัมมนา

หัวข้อฝึกอบรม
วันที่

ปัญหาการโยกย้ายตำแหน่งงาน [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

05 เม.ษ 2564
15:00น. - 16:00น.

การนำเข้าสินค้าถุงมือยางและอนุญาตที่เกี่ยวข้อง [สัมมนา Online***ฟรี***]

09 เม.ษ 2564
13:30น. - 14:30น.

การขอสงวนสิทธิ์เพื่อขอคืนอากร [สัมมนา Online***ฟรี***]

19 เม.ษ 2564
13:30น. - 14:30น.

วิธีการขนส่งสินค้าที่มีขนาดใหญ่ [สัมมนา Online***ฟรี***]

20 เม.ษ 2564
13:30น. - 14:30น.

เทคนิคการต่อรองค่าระวาง และการคำนวณต้นทุนค่าระวางสำหรับนำเข้า-ส่งออกทางเรือ (มีค่าใช้จ่าย)

21 เม.ษ 2564
13:30น. - 16:30น.

การจัดการคลังสินค้าเบื้องต้น [สัมมนา Online***ฟรี***]

22 เม.ษ 2564
13:30น. - 14:30น.

INCOTERMS 2020 (มีค่าใช้จ่าย)

23 เม.ษ 2564
09:30น. - 16:30น.

ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานกระดาษลูกฟูก [สัมมนา Online***ฟรี***]

26 เม.ษ 2564
13:30น. - 14:30น.

พิธีการศุลกากรสำหรับนำเข้าสินค้า และการจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง (มีค่าใช้จ่าย)

27 เม.ษ 2564
09:30น. - 16:30น.

บริการจัดฝึกอบรมนอกสถานที่

IN-HOUSE TRAINING

Avatar
IN-HOUSE TRAINING

STUDY VISIT

Avatar
STUDY VISIT

ข่าวสารน่ารู้ด้านโลจิสติกส์

หัวข้อเรื่อง
วันที่

ประกาศกรมศุลกากรที่ 227/2562 เรื่อง พิธีการศุลกากรสำหรับการข้ามแดน

29 ต.ค 2562

ประกาศกรมศุลกากรที่ 209/2562 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร

04 ต.ค 2562

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง

01 ต.ค 2562

ประกาศกรมศุลกากรที่ 207/2562 เรื่อง แก้ไขพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 303/2561

01 ต.ค 2562

หน่วยงานศุลกากรคู่ความตกลงตามความตกลงยอมรับร่วมกัน สำหรับโครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ

10 ก.ย 2562

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง

10 ก.ย 2562

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง ในวันที

02 ก.ย 2562


.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 Fax : 02-744-1006 :: E-Mail : training2@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016

Visitor : Not MySQL