สถาบันวิชาการ วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์
Document
Image

หมวดหลักสูตรอบรมสัมมนา

ตารางอบรม / สัมมนา

หัวข้อฝึกอบรม
วันที่

การบรรจุตู้สินค้าแบบ Slip Sheet [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

07 ก.ย 2564
13:30น. - 14:30น.

ของต้องห้าม/ต้องกำกัด ในการนำเข้า [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

10 ก.ย 2564
13:30น. - 14:30น.

การขนส่งสินค้าไป สปป.ลาว [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

15 ก.ย 2564
13:30น. - 14:30น.

เทคนิคการบรรจุตู้สินค้าเพื่อการส่งออกตามมาตรฐานสากล (มีค่าใช้จ่าย)

17 ก.ย 2564
13:30น. - 16:30น.

มาตรฐานการป้องกันโควิค-19 ในภาคขนส่ง [สัมมนา Online]

21 ก.ย 2564
13:30น. - 14:30น.

ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับบัตรภาษีในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรภาษีชดเชยอากรในระบบอิเล็กทรอนิกส์) [สัมมนา Online]

21 ก.ย 2564
11:00น. - 12:00น.

ความรู้เบื่องต้นเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์เซฟตี้ [สัมมนา Online]

22 ก.ย 2564
13:30น. - 14:30น.

วิธีปฏิบัติพิธีการศุลกากรในการส่งคืนและนำกลับสินค้าโดยไม่เสียภาษีอากร (RE-IMPORT & RE-EXPORT) ตาม พรบ.ศุลกากรฉบับ 2560 ***มีค่าใช้จ่าย***

23 ก.ย 2564
13:30น. - 16:30น.

ข้อปฏิบัติ "การลงโทษลูกจ้าง" ตามกฎหมายแรงงาน [สัมมนา Online]

24 ก.ย 2564
13:30น. - 14:30น.

บริการจัดฝึกอบรมนอกสถานที่

IN-HOUSE TRAINING

Avatar
IN-HOUSE TRAINING

STUDY VISIT

Avatar
STUDY VISIT

ข่าวสารน่ารู้ด้านโลจิสติกส์

หัวข้อเรื่อง
วันที่

ประกาศกรมศุลกากรที่ 227/2562 เรื่อง พิธีการศุลกากรสำหรับการข้ามแดน

29 ต.ค 2562

ประกาศกรมศุลกากรที่ 209/2562 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร

04 ต.ค 2562

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง

01 ต.ค 2562

ประกาศกรมศุลกากรที่ 207/2562 เรื่อง แก้ไขพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 303/2561

01 ต.ค 2562

หน่วยงานศุลกากรคู่ความตกลงตามความตกลงยอมรับร่วมกัน สำหรับโครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ

10 ก.ย 2562

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง

10 ก.ย 2562

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง ในวันที

02 ก.ย 2562


.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 Fax : 02-744-1006 :: E-Mail : training2@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016

Visitor : Not MySQL