สถาบันวิชาการ วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์
Document
Image

หมวดหลักสูตรอบรมสัมมนา

ตารางอบรม / สัมมนา

หัวข้อฝึกอบรม
วันที่

ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) สำหรับองค์กรธุรกิจ#ปิดรับสมัคร

01 มิ.ย 2565
10:00น. - 11:00น.

ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) สำหรับองค์กรธุรกิจ #ปิดรับสมัคร

08 มิ.ย 2565
14:00น. - 15:00น.

พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) กับสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติ (สัมมนา On-Site) ***ปิดรับสมัคร***

14 มิ.ย 2565
09:30น. - 16:30น.

เทคนิคการบรรจุตู้สินค้าเพื่อการส่งออกตามมาตรฐานสากล (สัมมนา On-Site) ***ปิดรับสมัคร***

17 มิ.ย 2565
09:00น. - 16:00น.

การใช้ถุงลมกันกระแทก (Air Bag) ในการบรรจุตู้สินค้า [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

21 มิ.ย 2565
13:30น. - 14:30น.

เทคนิคการกระจายสินค้าในประเทศ [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

23 มิ.ย 2565
13:30น. - 14:30น.

เทคนิคการจองระวางและแนวโน้มค่าระวางปลายปี 2565 ***ปิดรับสมัคร***

24 มิ.ย 2565
14:00น. - 16:00น.

การขนส่งสินค้าข้ามชายแดน [สัมมนา Online]

27 มิ.ย 2565
13:30น. - 14:30น.

การตรวจสอบตู้สินค้าก่อนการบรรจุ [สัมมนา Online]

28 มิ.ย 2565
13:30น. - 14:30น.

บริการจัดฝึกอบรมนอกสถานที่

IN-HOUSE TRAINING

Avatar
IN-HOUSE TRAINING

STUDY VISIT

Avatar
STUDY VISIT

ข่าวสารน่ารู้ด้านโลจิสติกส์

หัวข้อเรื่อง
วันที่

ประกาศกรมศุลกากรที่ 227/2562 เรื่อง พิธีการศุลกากรสำหรับการข้ามแดน

29 ต.ค 2562

ประกาศกรมศุลกากรที่ 209/2562 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร

04 ต.ค 2562

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง

01 ต.ค 2562

ประกาศกรมศุลกากรที่ 207/2562 เรื่อง แก้ไขพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 303/2561

01 ต.ค 2562

หน่วยงานศุลกากรคู่ความตกลงตามความตกลงยอมรับร่วมกัน สำหรับโครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ

10 ก.ย 2562

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง

10 ก.ย 2562

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง ในวันที

02 ก.ย 2562


.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 Fax : 02-744-1006 :: E-Mail : training2@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016

Visitor : Not MySQL