สถาบันวิชาการ วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์
Document
Image

หมวดหลักสูตรอบรมสัมมนา

ตารางอบรม / สัมมนา

หัวข้อฝึกอบรม
วันที่

การรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า(C/O) ด้วยตนเอง (Self Certified) สำหรับการส่งออกไปอาเซียน

04 ก.ย 2562
13:30น. - 16:30น.

กระบวนการนำเข้า-ส่งออก สำหรับผู้เริ่มทำงานด้านนำเข้า-ส่งออก

10 ก.ย 2562
09:30น. - 16:30น.

เทคนิคการบรรจุตู้สินค้าเพื่อการส่งออกตามมาตรฐานสากล และสาธิตการปฏิบัติงานจริง

13 ก.ย 2562
09:00น. - 16:00น.

เทคนิคการจัดระบบภายในคลังสินค้าเพื่อลดค่าใช้จ่ายและต้นทุน

17 ก.ย 2562
09:30น. - 16:30น.

พิธีการศุลกากรสำหรับการส่งออกสินค้าและการจัดเตรียมเอกสาร (สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านส่งออก)

19 ก.ย 2562
09:30น. - 16:30น.

กลยุทธ์การบริหารงานจัดซื้อแบบทันเวลา

24 ก.ย 2562
09:30น. - 16:30น.

กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิด และการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ภายใต้ FTAs ของประเทศไทย

25 ก.ย 2562
09:30น. - 16:30น.

พิธีการศุลกากรสำหรับนำเข้าสินค้า และการจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง

26 ก.ย 2562
09:30น. - 16:30น.

ความรู้เกี่ยวกับการนำเข้าเครื่องมือทางการแพทย์ตามระเบียบใหม่ของ อย.

27 ก.ย 2562
13:30น. - 16:30น.

บริการจัดฝึกอบรมนอกสถานที่

IN-HOUSE TRAINING

Avatar
IN-HOUSE TRAINING

STUDY VISIT

Avatar
STUDY VISIT

.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 Fax : 02-744-1006 :: E-Mail : training2@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016

Visitor : Not MySQL