สถาบันวิชาการ วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์
Document
Image

หมวดหลักสูตรอบรมสัมมนา

ตารางอบรม / สัมมนา

หัวข้อฝึกอบรม
วันที่

INCOTERMS 2020 (มีค่าใช้จ่าย)

06 ส.ค 2563
09:30น. - 16:30น.

เทคนิคการบรรจุตู้สินค้าเพื่อการส่งออกตามมาตรฐานสากล และสาธิตการปฏิบัติงานจริง (มีค่าใช้จ่าย)

07 ส.ค 2563
09:00น. - 16:00น.

เทคนิคการบรรจุสินค้าส่งออกตามมาตรฐานสากล (C-TPAT) [สัมมนา Online-ไม่มีค่าใช้จ่าย]

13 ส.ค 2563
13:30น. - 14:30น.

การใช้สิทธิประโยชน์ BOI สำหรับผู้ส่งออก [สัมมนา Online]-ไม่มีค่าใช้จ่าย *** เลื่อนจาก 10.08.2020 ***

17 ส.ค 2563
15:00น. - 16:00น.

แนวโน้มค่าระวางขนส่งไตรมาศ 4 ปี 2563 [สัมมนา Online]

17 ส.ค 2563
13:30น. - 14:30น.

หลักเกณฑ์การตีความพิกัดศุลกากรแบบมืออาชีพ (มีค่าใช้จ่าย) *** ปิดรับสมัคร ***

18 ส.ค 2563
09:30น. - 16:30น.

พิธีการศุลกากรสำหรับการส่งออกสินค้าและการจัดเตรียมเอกสาร (สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านส่งออก) [มีค่าใช้จ่าย]

19 ส.ค 2563
09:30น. - 16:30น.

กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิด และการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ภายใต้ FTAs ของประเทศไทย (มีค่าใช้จ่าย)

20 ส.ค 2563
09:30น. - 16:30น.

พิธีการศุลกากรและการขนส่งสินค้าข้ามแดน แม่สอด-ย่างกุ้ง (มีค่าใช้จ่าย)

21 ส.ค 2563
13:30น. - 16:30น.

บริการจัดฝึกอบรมนอกสถานที่

IN-HOUSE TRAINING

Avatar
IN-HOUSE TRAINING

STUDY VISIT

Avatar
STUDY VISIT

ข่าวสารน่ารู้ด้านโลจิสติกส์

หัวข้อเรื่อง
วันที่

ประกาศกรมศุลกากรที่ 227/2562 เรื่อง พิธีการศุลกากรสำหรับการข้ามแดน

29 ต.ค 2562

ประกาศกรมศุลกากรที่ 209/2562 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร

04 ต.ค 2562

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง

01 ต.ค 2562

ประกาศกรมศุลกากรที่ 207/2562 เรื่อง แก้ไขพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 303/2561

01 ต.ค 2562

หน่วยงานศุลกากรคู่ความตกลงตามความตกลงยอมรับร่วมกัน สำหรับโครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ

10 ก.ย 2562

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง

10 ก.ย 2562

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง ในวันที

02 ก.ย 2562


.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 Fax : 02-744-1006 :: E-Mail : training2@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016

Visitor : Not MySQL