สถาบันวิชาการ วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์
Document
Image

หมวดหลักสูตรอบรมสัมมนา

ตารางอบรม / สัมมนา

หัวข้อฝึกอบรม
วันที่

ระบบราคาศุลกากร-GATT [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

02 พ.ย 2563
13:30น. - 14:30น.

การใช้สิทธิพิเศษทางภาษีอากรภายใต้กรอบการค้าเสรีอาเซียน Form D ด้วยระบบ ESS (ปิดรับสมัคร)

04 พ.ย 2563
13:30น. - 16:30น.

เทคนิคการบรรจุตู้สินค้าเพื่อการส่งออกตามมาตรฐานสากล และสาธิตการปฏิบัติงานจริง (ปิดรับสมัคร)

06 พ.ย 2563
09:00น. - 16:00น.

ข้อปฏิบัติเมื่อถูกบังคับคดี [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

10 พ.ย 2563
13:30น. - 14:30น.

การบริหารจัดการซับคอนแทรคในงานขนส่ง (ปิดรับสมัคร)

12 พ.ย 2563
13:30น. - 16:30น.

ความรู้เกี่ยวกับ L/C เพื่อการนำเข้า-ส่งออก (ปิดรับสมัคร)

13 พ.ย 2563
09:30น. - 16:30น.

กฎหมายคุ้มครองแรงงานที่นายจ้างควรรู้ [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

23 พ.ย 2563
10:00น. - 11:00น.

พิธีการศุลกากรและการขนส่งข้ามแดนประเทศเพื่อนบ้าน (มีค่าใช้จ่าย)

24 พ.ย 2563
13:30น. - 16:30น.

เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหางานคลังสินค้า (มีค่าใช้จ่าย)

25 พ.ย 2563
09:30น. - 16:30น.

บริการจัดฝึกอบรมนอกสถานที่

IN-HOUSE TRAINING

Avatar
IN-HOUSE TRAINING

STUDY VISIT

Avatar
STUDY VISIT

ข่าวสารน่ารู้ด้านโลจิสติกส์

หัวข้อเรื่อง
วันที่

ประกาศกรมศุลกากรที่ 227/2562 เรื่อง พิธีการศุลกากรสำหรับการข้ามแดน

29 ต.ค 2562

ประกาศกรมศุลกากรที่ 209/2562 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร

04 ต.ค 2562

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง

01 ต.ค 2562

ประกาศกรมศุลกากรที่ 207/2562 เรื่อง แก้ไขพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 303/2561

01 ต.ค 2562

หน่วยงานศุลกากรคู่ความตกลงตามความตกลงยอมรับร่วมกัน สำหรับโครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ

10 ก.ย 2562

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง

10 ก.ย 2562

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง ในวันที

02 ก.ย 2562


.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 Fax : 02-744-1006 :: E-Mail : training2@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016

Visitor : Not MySQL