สถาบันวิชาการ วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์
Document
Image

หมวดหลักสูตรอบรมสัมมนา

ตารางอบรม / สัมมนา

หัวข้อฝึกอบรม
วันที่

พิธีการศุลกากรสินค้าขาเข้า [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

06 ต.ค 2563
13:30น. - 14:30น.

เทคนิคการเลือกบรรจุภัณฑ์ใช้ป้องกันสินค้าเสียหายในงานโลจิสติกส์และการส่งออก (มีค่าใช้จ่าย)

09 ต.ค 2563
09:00น. - 16:00น.

การจองระวางส่งออกแบบ LCL [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

12 ต.ค 2563
13:30น. - 14:30น.

เทคนิคการเจรจาต่อกรณีข้อพิพาทแรงงาน [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

14 ต.ค 2563
13:30น. - 16:30น.

พิธีการศุลกากรและการขนส่งสินค้าข้ามแดน แม่สอด-ย่างกุ้ง (มีค่าใช้จ่าย)

16 ต.ค 2563
13:30น. - 16:30น.

เทคนิคการจองระวางขนส่งสินค้าทางอากาศ (มีค่าใช้จ่าย) *** ปิดรับสมัคร ***

19 ต.ค 2563
13:30น. - 16:30น.

เทคนิคในการรับ-จ่ายสินค้า [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

26 ต.ค 2563
13:30น. - 14:30น.

เจาะลึกวิธีปฏิบัติพิธีการศุลกากรในการส่งคืนและนำกลับสินค้าโดยไม่เสีย ภาษีอากร (RE-IMPORT & RE-EXPORT) ตาม พรบ.ศุลกากรฉบับ 2560 (ปิดรับสมัคร)

28 ต.ค 2563
09:30น. - 16:30น.

การใช้กระดาษฉากในการแพ็กสินค้า [สัมมนา Online]

29 ต.ค 2563
13:30น. - 14:30น.

บริการจัดฝึกอบรมนอกสถานที่

IN-HOUSE TRAINING

Avatar
IN-HOUSE TRAINING

STUDY VISIT

Avatar
STUDY VISIT

ข่าวสารน่ารู้ด้านโลจิสติกส์

หัวข้อเรื่อง
วันที่

ประกาศกรมศุลกากรที่ 227/2562 เรื่อง พิธีการศุลกากรสำหรับการข้ามแดน

29 ต.ค 2562

ประกาศกรมศุลกากรที่ 209/2562 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร

04 ต.ค 2562

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง

01 ต.ค 2562

ประกาศกรมศุลกากรที่ 207/2562 เรื่อง แก้ไขพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 303/2561

01 ต.ค 2562

หน่วยงานศุลกากรคู่ความตกลงตามความตกลงยอมรับร่วมกัน สำหรับโครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ

10 ก.ย 2562

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง

10 ก.ย 2562

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง ในวันที

02 ก.ย 2562


.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 Fax : 02-744-1006 :: E-Mail : training2@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016

Visitor : Not MySQL