สถาบันวิชาการ วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์
Document
Image

หมวดหลักสูตรอบรมสัมมนา

ตารางอบรม / สัมมนา

หัวข้อฝึกอบรม
วันที่

INCOTERMS 2010 และการจัดทำเอกสารการค้าระหว่างประเทศ

08 ต.ค 2562
09:30น. - 16:30น.

การใช้สิทธิประโยชน์ และสิทธิพิเศษทางภาษีของศุลกากร

11 ต.ค 2562
09:30น. - 16:30น.

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขออนุญาตขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย สำหรับสินค้านำเข้า-ส่งออก

16 ต.ค 2562
13:30น. - 16:30น.

พิธีการศุลกากรสำหรับการส่งออกสินค้าและการจัดเตรียมเอกสาร (สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านส่งออก) === ปิดรับสมัคร ===

17 ต.ค 2562
09:30น. - 16:30น.

เทคนิคการเช็คสต็อกอย่างมีประสิทธิภาพ === เลื่อน ติดต่อเจ้าหน้าที่ ===

18 ต.ค 2562
09:30น. - 16:30น.

เทคนิคการบริหารงานจัดซื้ออย่างมืออาชีพ

21 ต.ค 2562
09:30น. - 16:30น.

กลยุทธ์การบริหารงานจัดซื้อแบบทันเวลา

29 ต.ค 2562
09:30น. - 16:30น.

เทคนิคการเลือกบรรจุภัณฑ์ใช้ป้องกันสินค้าเสียหายในงานโลจิสติกส์และการส่งออก

31 ต.ค 2562
09:00น. - 16:00น.

บริการจัดฝึกอบรมนอกสถานที่

IN-HOUSE TRAINING

Avatar
IN-HOUSE TRAINING

STUDY VISIT

Avatar
STUDY VISIT

.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 Fax : 02-744-1006 :: E-Mail : training2@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016

Visitor : Not MySQL