สถาบันวิชาการ วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์
Document
Image

หมวดหลักสูตรอบรมสัมมนา

ตารางอบรม / สัมมนา

หัวข้อฝึกอบรม
วันที่

พิธีการศุลกากรเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก

16 ส.ค 2562
09:30น. - 16:30น.

กลยุทธ์การควบคุมสต๊อกอย่างมืออาชีพ (Inventory Management Strategy for Excellence

20 ส.ค 2562
09:30น. - 16:30น.

หลักเกณฑ์การตีความพิกัดศุลกากรแบบมืออาชีพ

22 ส.ค 2562
09:30น. - 16:30น.

พิธีการศุลกากรสำหรับการส่งออกสินค้าและการจัดเตรียมเอกสาร (สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านส่งออก)

22 ส.ค 2562
09:30น. - 16:30น.

กลยุทธ์การเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อ

23 ส.ค 2562
09:30น. - 16:30น.

เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหางานคลังสินค้า

27 ส.ค 2562
09:30น. - 16:30น.

เทคนิคการบรรจุตู้สินค้าเพื่อการส่งออก**** เลื่อนติดต่อเจ้าหน้าที่ ****

28 ส.ค 2562
09:30น. - 16:30น.

เทคนิคการจองระวางขนส่งสินค้าทางอากาศ

30 ส.ค 2562
13:30น. - 16:30น.

บริการจัดฝึกอบรมนอกสถานที่

IN-HOUSE TRAINING

Avatar
IN-HOUSE TRAINING

STUDY VISIT

Avatar
STUDY VISIT

.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 Fax : 02-744-1006 :: E-Mail : training2@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016

Visitor : Not MySQL