สถาบันวิชาการ วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์
Document
Image

หมวดหลักสูตรอบรมสัมมนา

ตารางอบรม / สัมมนา

หัวข้อฝึกอบรม
วันที่

เกณฑ์การระงับคดีศุลกากร [สัมมนา Online]

11 พ.ค 2564
13:30น. - 14:30น.

การจัดการคลังสินค้าเบื้องต้น [สัมมนา Online]

14 พ.ค 2564
13:30น. - 14:30น.

การเลือกใช้ถุงมือยางให้เหมาะกับการใช้งาน [สัมมนา Online]

17 พ.ค 2564
13:30น. - 14:30น.

ผลกระทบโควิค-19 ระลอก 3 ต่อการส่งออกทางท่าเรือปีนัง [สัมมนา Online]

25 พ.ค 2564
13:30น. - 14:30น.

การบริหารจัดการซับคอนแทรคในงานขนส่ง (ด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการขนส่ง) [สัมมนา Online]

27 พ.ค 2564
13:30น. - 14:30น.

การผ่อนผันสุทธินำกลับ (Return Cargo) [สัมมนา Online]

27 พ.ค 2564
15:00น. - 16:00น.

การจัดการความปลอดภัยในคลังสินค้า [สัมมนา Online]

28 พ.ค 2564
13:30น. - 14:30น.

ความสำคัญของกฎหมายความปลอดภัยที่นายจ้างควรรู้ [สัมมนา Online]

28 พ.ค 2564
15:00น. - 16:00น.

เทคนิคการจองระวางขนส่งสินค้าทางอากาศ [สัมมนา Online]

31 พ.ค 2564
10:00น. - 11:00น.

บริการจัดฝึกอบรมนอกสถานที่

IN-HOUSE TRAINING

Avatar
IN-HOUSE TRAINING

STUDY VISIT

Avatar
STUDY VISIT

ข่าวสารน่ารู้ด้านโลจิสติกส์

หัวข้อเรื่อง
วันที่

ประกาศกรมศุลกากรที่ 227/2562 เรื่อง พิธีการศุลกากรสำหรับการข้ามแดน

29 ต.ค 2562

ประกาศกรมศุลกากรที่ 209/2562 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร

04 ต.ค 2562

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง

01 ต.ค 2562

ประกาศกรมศุลกากรที่ 207/2562 เรื่อง แก้ไขพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 303/2561

01 ต.ค 2562

หน่วยงานศุลกากรคู่ความตกลงตามความตกลงยอมรับร่วมกัน สำหรับโครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ

10 ก.ย 2562

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง

10 ก.ย 2562

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง ในวันที

02 ก.ย 2562


.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 Fax : 02-744-1006 :: E-Mail : training2@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016

Visitor : Not MySQL