สถาบันวิชาการ วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์
Document
Image

หมวดหลักสูตรอบรมสัมมนา

ตารางอบรม / สัมมนา

หัวข้อฝึกอบรม
วันที่

INCOTERMS 2020 และการจัดทำเอกสารการค้าระหว่างประเทศ

06 ก.พ 2563
09:00น. - 16:00น.

กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดและการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ภายใต้ FTAs ของประเทศไทย

12 ก.พ 2563
09:30น. - 16:30น.

หลักเกณฑ์การตีความพิกัดศุลกากรแบบมืออาชีพ *** เลื่อนติดต่อเจ้าหน้าที่ ***

13 ก.พ 2563
09:30น. - 16:30น.

Using privileges and Customs Tax Privileges *** ปิดรับสมัคร ***

13 ก.พ 2563
13:00น. - 16:00น.

เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหางานคลังสินค้า ***ปิดรับสมัคร***

19 ก.พ 2563
09:30น. - 16:30น.

เทคนิคการเลือกบรรจุภัณฑ์ใช้ป้องกันสินค้าเสียหาย ในงานโลจิสติกส์และการส่งออก

20 ก.พ 2563
09:00น. - 16:00น.

เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซิ้อยุคดิจิตอล *** ปิดรับสมัคร ***

21 ก.พ 2563
09:30น. - 16:30น.

กลยุทธ์การควบคุมสต๊อกอย่างมืออาชีพ (Inventory Management Strategy for Excellence) ***ปิดรับสมัคร ***

25 ก.พ 2563
09:30น. - 16:30น.

การค้าชายแดนและขนส่งข้ามแดนประเทศเพื่อนบ้าน (CLMV)

26 ก.พ 2563
09:30น. - 16:30น.

บริการจัดฝึกอบรมนอกสถานที่

IN-HOUSE TRAINING

Avatar
IN-HOUSE TRAINING

STUDY VISIT

Avatar
STUDY VISIT

ข่าวสารน่ารู้ด้านโลจิสติกส์

หัวข้อเรื่อง
วันที่

ประกาศกรมศุลกากรที่ 227/2562 เรื่อง พิธีการศุลกากรสำหรับการข้ามแดน

29 ต.ค 2562

ประกาศกรมศุลกากรที่ 209/2562 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร

04 ต.ค 2562

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง

01 ต.ค 2562

ประกาศกรมศุลกากรที่ 207/2562 เรื่อง แก้ไขพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 303/2561

01 ต.ค 2562

หน่วยงานศุลกากรคู่ความตกลงตามความตกลงยอมรับร่วมกัน สำหรับโครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ

10 ก.ย 2562

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง

10 ก.ย 2562

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง ในวันที

02 ก.ย 2562


.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 Fax : 02-744-1006 :: E-Mail : training2@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016

Visitor : Not MySQL