สถาบันวิชาการ วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์
Document
Image

หมวดหลักสูตรอบรมสัมมนา

ตารางอบรม / สัมมนา

หัวข้อฝึกอบรม
วันที่

INCOTERMS 2020 และการจัดทำเอกสารการค้าระหว่างประเทศ

12 มี.ค 2563
09:30น. - 16:30น.

การปฏิบัติงานพื้นฐานสำหรับพนักงานคลังสินค้า ***ปิดรับสมัคร***

13 มี.ค 2563
09:00น. - 16:00น.

การบริหารจัดการซับคอนแทรคในงานขนส่ง *** ปิดรับสมัคร ***

18 มี.ค 2563
13:30น. - 16:30น.

หลักเกณฑ์การตีความพิกัดศุลกากรแบบมืออาชีพ ***ปิดรับสมัคร ***

19 มี.ค 2563
09:30น. - 16:30น.

"ถูกกฎลดภาษี" (การใช้สิทธิ์ประโยชน์สำหรับการนำเข้า-ส่งออก) *** ปิดรับสมัคร ***

20 มี.ค 2563
09:30น. - 16:30น.

การจัดการคลังสินค้ายุคใหม่ ***ปิดรับสมัคร***

24 มี.ค 2563
09:30น. - 16:30น.

หลักเกณฑ์ระงับคดีเพื่องดการฟ้องร้องของศุลกากร ตาม พรบ.ศุลกากร 2560 *** ปิดรับสมัคร ***

25 มี.ค 2563
09:30น. - 16:30น.

พิธีการศุลกากรเกี่ยวกับการนำเข้าส่งออก ***ปิดรับสมัคร***

26 มี.ค 2563
09:30น. - 16:30น.

เทคนิคการจองตู้และข้อควรระวังเกี่ยวกับการส่งออกสินค้าแบบไม่เต็มตู้ (LCL) ***ปิดรับสมัคร***

26 มี.ค 2563
13:30น. - 16:30น.

บริการจัดฝึกอบรมนอกสถานที่

IN-HOUSE TRAINING

Avatar
IN-HOUSE TRAINING

STUDY VISIT

Avatar
STUDY VISIT

ข่าวสารน่ารู้ด้านโลจิสติกส์

หัวข้อเรื่อง
วันที่

ประกาศกรมศุลกากรที่ 227/2562 เรื่อง พิธีการศุลกากรสำหรับการข้ามแดน

29 ต.ค 2562

ประกาศกรมศุลกากรที่ 209/2562 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร

04 ต.ค 2562

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง

01 ต.ค 2562

ประกาศกรมศุลกากรที่ 207/2562 เรื่อง แก้ไขพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 303/2561

01 ต.ค 2562

หน่วยงานศุลกากรคู่ความตกลงตามความตกลงยอมรับร่วมกัน สำหรับโครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ

10 ก.ย 2562

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง

10 ก.ย 2562

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง ในวันที

02 ก.ย 2562


.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 Fax : 02-744-1006 :: E-Mail : training2@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016

Visitor : Not MySQL