สถาบันวิชาการ วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์
Document
Image

หมวดหลักสูตรอบรมสัมมนา

ตารางอบรม / สัมมนา

หัวข้อฝึกอบรม
วันที่

Re-Import & Re-Export การส่งออกและนำกลับ โดยไม่เสียภาษี [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

09 ก.ย 2563
15:00น. - 16:00น.

เทคนิคการเลือกบรรจุภัณฑ์ใช้ป้องกันสินค้าเสียหาย ในงานโลจิสติกส์และการส่งออก (มีค่าใช้จ่าย) ***ปิดรับสมัคร***

11 ก.ย 2563
09:00น. - 16:00น.

สิทธิประโยชน์การลงทุนในประเทศเมียนร์มา [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

14 ก.ย 2563
13:30น. - 14:30น.

การนำเข้า-ส่งออกเครื่องมือแพทย์ และผลิตภัณฑ์ตาม พรบ.เครื่องมือแพทย์ปี 2562 (มีค่าใช้จ่าย) *** ปิดรับสมัคร ***

16 ก.ย 2563
13:30น. - 16:30น.

กระบวนการนำเข้าส่งออกสำหรับผู้นำเข้าส่งออกหน้าใหม่ (มีค่าใช้จ่าย)

17 ก.ย 2563
09:30น. - 16:30น.

พิธีการศุลกากรเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก (มีค่าใช้จ่าย)

18 ก.ย 2563
09:30น. - 16:30น.

เทคนิดการใช้สายรัดสินค้าประเภทต่างๆ [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

21 ก.ย 2563
13:30น. - 14:30น.

เทคนิคการจองตู้และข้อควรระวังเกี่ยวกับการส่งออกสินค้าแบบไม่เต็มตู้ (LCL) (มีค่าใช้จ่าย)

23 ก.ย 2563
13:30น. - 16:30น.

เทคนิคการคำนวณต้นทุนเพื่อให้ได้สิทธิพิเศษทางภาษีสำหรับการนำเข้า-ส่งออกตามกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า (มีค่าใช้จ่าย) ***ปิดรับสมัคร ***

24 ก.ย 2563
09:30น. - 16:30น.

บริการจัดฝึกอบรมนอกสถานที่

IN-HOUSE TRAINING

Avatar
IN-HOUSE TRAINING

STUDY VISIT

Avatar
STUDY VISIT

ข่าวสารน่ารู้ด้านโลจิสติกส์

หัวข้อเรื่อง
วันที่

ประกาศกรมศุลกากรที่ 227/2562 เรื่อง พิธีการศุลกากรสำหรับการข้ามแดน

29 ต.ค 2562

ประกาศกรมศุลกากรที่ 209/2562 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร

04 ต.ค 2562

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง

01 ต.ค 2562

ประกาศกรมศุลกากรที่ 207/2562 เรื่อง แก้ไขพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 303/2561

01 ต.ค 2562

หน่วยงานศุลกากรคู่ความตกลงตามความตกลงยอมรับร่วมกัน สำหรับโครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ

10 ก.ย 2562

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง

10 ก.ย 2562

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง ในวันที

02 ก.ย 2562


.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 Fax : 02-744-1006 :: E-Mail : training2@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016

Visitor : Not MySQL