สถาบันวิชาการ วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์
Document
Image

หมวดหลักสูตรอบรมสัมมนา

ตารางอบรม / สัมมนา

หัวข้อฝึกอบรม
วันที่

การป้องกันอัคคีภัยในสถานประกอบการ [สัมมนา Online]

02 มี.ค 2564
13:30น. - 14:30น.

การปฏิบัติงานพื้นฐานสำหรับพนักงานคลังสินค้า (มีค่าใช้จ่าย)

05 มี.ค 2564
09:00น. - 16:00น.

การใช้สิทธิของลูกจ้างผู้ประกันตนที่ถูกกฎหมาย [สัมมนา Online]

08 มี.ค 2564
14:30น. - 15:30น.

การชดเชยอากร สำหรับผู้ส่งออก [สัมมนา Online]

10 มี.ค 2564
13:30น. - 14:30น.

เทคนิคการจองตู้และข้อควรระวังเกี่ยวกับการส่งออกสินค้าแบบไม่เต็มตู้ (LCL) (มีค่าใช้จ่าย)

12 มี.ค 2564
13:30น. - 16:30น.

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับพนักงานทั่วไปและพนักงานใหม่ (มีค่าใช้จ่าย)

15 มี.ค 2564
09:30น. - 16:30น.

ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล [สัมมนา Online]

18 มี.ค 2564
13:30น. - 14:30น.

เทคนิคการบรรจุตู้สินค้าเพื่อการส่งออกตามมาตรฐานสากล และสาธิตการปฏิบัติงานจริง (มีค่าใช้จ่าย)

19 มี.ค 2564
09:00น. - 16:00น.

การป้องกันสินค้าเสียหายจากการขนส่งด้วยถุงลมกันกระแทกและตาข่ายกันสินค้าร่วงหล่น [สัมมนา Online]

22 มี.ค 2564
13:30น. - 14:30น.

บริการจัดฝึกอบรมนอกสถานที่

IN-HOUSE TRAINING

Avatar
IN-HOUSE TRAINING

STUDY VISIT

Avatar
STUDY VISIT

ข่าวสารน่ารู้ด้านโลจิสติกส์

หัวข้อเรื่อง
วันที่

ประกาศกรมศุลกากรที่ 227/2562 เรื่อง พิธีการศุลกากรสำหรับการข้ามแดน

29 ต.ค 2562

ประกาศกรมศุลกากรที่ 209/2562 เรื่อง การเชื่อมโยงข้อมูลใบอนุญาต/ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร

04 ต.ค 2562

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง

01 ต.ค 2562

ประกาศกรมศุลกากรที่ 207/2562 เรื่อง แก้ไขพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 303/2561

01 ต.ค 2562

หน่วยงานศุลกากรคู่ความตกลงตามความตกลงยอมรับร่วมกัน สำหรับโครงการผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ

10 ก.ย 2562

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง

10 ก.ย 2562

กรมศุลกากรได้มีการปรับปรุงฐานข้อมูล พิกัดอัตราศุลกากร และรหัสสถิติที่ต้องมีใบอนุญาต/ใบรับรอง ในวันที

02 ก.ย 2562


.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 Fax : 02-744-1006 :: E-Mail : training2@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016

Visitor : Not MySQL