2017 : สถาบันวิชาการ วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ Document
«« สิงหาคม 2565 »»
พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

ตารางอบรม / สัมมนา ประจำเดือน สิงหาคม 2565

No.
หัวข้อฝึกอบรม
วันที่
1

การจองระวางขนส่งสินค้าทางอากาศ [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

วิทยากร : คุณโชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์

สถานที่. : สัมมนา Online ***สัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย***
03 ส.ค 2565
13:30น. - 14:30น.
2

เทคนิคการตีลังเพื่อป้องกันสีนค้าเสียหาย [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

วิทยากร : คุณสำเริง อินทร์วงษ์

สถานที่. : สัมมนา Online ***สัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย***
05 ส.ค 2565
13:30น. - 14:30น.
3

ระบบประกันความพึงพอใจในงานขนส่ง@ผ่านโปรแกรม Zoom

วิทยากร : คุณสุริยา คำสุวรรณ

สถานที่. : สัมมนา Online ผ่านโปรแกรม Zoom ***สัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย***
10 ส.ค 2565
14:00น. - 16:00น.
4

หลักเกณฑ์การตีความพิกัดศุลกากรแบบมืออาชีพ @On-Site

วิทยากร : อ.ธวัชชัย อัศวโรจน์พงษ์

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
18 ส.ค 2565
09:30น. - 16:30น.
5

การบริหารความเสี่ยงในคลังสินค้า [สัมมนา Online]

วิทยากร : อ.นราวดี สมชาติ

สถานที่. : สัมมนา Online ***สัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย***
19 ส.ค 2565
13:30น. - 14:30น.
6

การบริหารความเสี่ยงในการขนย้ายสินค้าขนาดใหญ่ [สัมมนา Online]

วิทยากร : คุณทิพวรรณ จันทร์จรุงศักดิ์

สถานที่. : สัมมนา Online ***สัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย***
22 ส.ค 2565
13:30น. - 14:30น.
7

การแพ็คกิ้งและบรรจุตู้คอนเทนเนอร์เพื่อการส่งออกต่างประเทศด้วยความถูกต้องและปลอดภัย@On-site

วิทยากร : คุณทิพวรรณ จันทร์จรุงศักดิ์

สถานที่. : ณ ห้องมลเฑียร โรงแรมปุระนคร จ.นครศรีธรรมราช
22 ส.ค 2565
14:00น. - 16:00น.
8

การชำระเงินระหว่างประเทศสำหรับงานนำเข้าส่งออก@On-Site

วิทยากร : อ.นราวดี สมชาติ

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
23 ส.ค 2565
09:30น. - 16:30น.
9

เทคนิคการบรรจุตู้สินค้าเพื่อการส่งออกตามมาตรฐานสากล @On-Site

วิทยากร : คุณสำเริง อินทร์วงษ์

สถานที่. : ศูนย์สาธิตการบรรจุตู้คอนเทนเนอร์ (ศูนย์กระจายสินค้า V-SERVE ลาซาล 83)
26 ส.ค 2565
09:00น. - 16:00น.
10

การส่งออกยางพาราและผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องกับยางพาราผ่านทางท่าเรือปีนัง

วิทยากร : คุณศิวกร วิชากิจ

สถานที่. : สัมมนา Online ผ่านโปรแกรม Zoom
26 ส.ค 2565
14:00น. - 16:00น.
11

มาตรฐานการขนส่งแบบควบคุมอุณภูมิ Q-Cold Chain [สัมมนา Online]

วิทยากร : คุณสุริยา คำสุวรรณ

สถานที่. : สัมมนา Online ***สัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย***
29 ส.ค 2565
13:30น. - 14:30น.
12

การตรวจปล่อยสินค้าทางสนามบินสุวรรณภูมิ @ผ่านโปรแกรม Zoom

วิทยากร : คุณองอาจ เพ็ชรผ่อง

สถานที่. : สัมมนา Online ผ่านโปรแกรม Zoom
29 ส.ค 2565
14:00น. - 16:00น.
13

การตรวจรับสินค้า [สัมมนา Online]

วิทยากร : อ.นราวดี สมชาติ

สถานที่. : สัมมนา Online ***สัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย***
30 ส.ค 2565
13:30น. - 14:30น.
14

การใช้สิทธิประโยชน์และสิทธิพิเศษในการนำเข้า-ส่งออก@On-Site นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี

วิทยากร : คุณธนากร แสงพิทูร

สถานที่. : ห้อง A511 สถาบันไทย-เยอรมัน นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี
31 ส.ค 2565
09:30น. - 16:30น.

.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 02-744-1006 :: E-Mail : training1@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016