2017 : สถาบันวิชาการ วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ Document
«« ธันวาคม 2565 »»
พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ตารางอบรม / สัมมนา ประจำเดือน ธันวาคม 2565

No.
หัวข้อฝึกอบรม
วันที่
1

การจัดการคลังสินค้าเบื้องต้น [สัมมนา Online]

วิทยากร : อ.นราวดี สมชาติ

สถานที่. : สัมมนา Online ***สัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย***
06 ธ.ค 2565
13:30น. - 14:30น.
2

การใช้งานสายรัดสินค้า [สัมมนา Online]

วิทยากร : คุณปิยรัตน์ ศุภสมุทร

สถานที่. : สัมมนา Online ***สัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย***
07 ธ.ค 2565
13:30น. - 14:30น.
3

เกณฑ์การระงับคดีศุลกากร [สัมมนา Online]

วิทยากร : คุณธนากร แสงพิทูร

สถานที่. : สัมมนา Online ***สัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย***
08 ธ.ค 2565
13:30น. - 14:30น.
4

การขนส่งสินค้าข้ามแดนไปเมียนมาร์ [สัมมนา Online]

วิทยากร : คุณโชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์

สถานที่. : สัมมนา Online ***สัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย***
09 ธ.ค 2565
13:30น. - 14:30น.
5

มาตรฐานการขนส่งแบบ Q-Cold Chain [สัมมนา Online]

วิทยากร : คุณสุริยา คำสุวรรณ

สถานที่. : สัมมนา Online ***สัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย***
15 ธ.ค 2565
13:30น. - 14:30น.
6

การปฏิบัติงานคลังสินค้า ระดับต้น

วิทยากร : อ.นราวดี สมชาติ

สถานที่. : ศูนย์สาธิตการบรรจุตู้คอนเทนเนอร์ (ศูนย์กระจายสินค้า V-SERVE ลาซาล 83)
15 ธ.ค 2565
09:00น. - 16:00น.
7

กฎหมายแรงงาน ที่นายจ้างควรรู้ [สัมมนา Online]

วิทยากร : คุณอำนวย วรรณมาโส

สถานที่. : สัมมนา Online ***สัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย***
16 ธ.ค 2565
13:30น. - 14:30น.
8

พิธีการศุลกากรเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก (On-Site ณ สถาบันวิชาการ V-SERVE)

วิทยากร : คุณธนากร แสงพิทูร

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
16 ธ.ค 2565
09:30น. - 16:30น.
9

มาตรฐานคลังสินค้า HAL-Q (ฮาลาล) [สัมมนา Online]

วิทยากร : คุณทิพวรรณ จันทร์จรุงศักดิ์

สถานที่. : สัมมนา Online ***สัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย***
19 ธ.ค 2565
13:30น. - 14:30น.

.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 02-744-1006 :: E-Mail : training1@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016