2017 : สถาบันวิชาการ วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ Document
«« พฤศจิกายน 2564 »»
พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

ตารางอบรม / สัมมนา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

No.
หัวข้อฝึกอบรม
วันที่
1

เทคนิคการตีลังเพื่อป้องกันสีนค้าเสียหาย [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

วิทยากร : คุณสำเริง อินทร์วงษ์

สถานที่. : [สัมมนา Online]
10 พ.ย 2564
13:30น. - 14:30น.
2

ความผิดทางศุลกากรและแนวทางแก้ไข [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

วิทยากร : คุณธนากร แสงพิทูร

สถานที่. : [สัมมนา Online]
12 พ.ย 2564
13:30น. - 14:30น.
3

การขนส่งสินค้าข้ามแดนไปกัมพูชา [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

วิทยากร : คุณโชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์

สถานที่. : [สัมมนา Online]
15 พ.ย 2564
13:30น. - 14:30น.
4

มาตรฐานในการให้บริการด้านขนส่ง [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

วิทยากร : คุณสุริยา คำสุวรรณ

สถานที่. : [สัมมนา Online]
18 พ.ย 2564
13:30น. - 14:30น.
5

เตรียมพร้อมรับกรณีพิพาทแรงงานช่วงปลายปี [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

วิทยากร : คุณสุวรรณ สุขประเสริฐ

สถานที่. : [สัมมนา Online]
19 พ.ย 2564
13:30น. - 14:30น.
6

ขั้นตอนการขนย้ายสินค้าขนาดใหญ่ขึ้นที่สูง [สัมมนา Online]

วิทยากร : คุณทิพวรรณ จันทร์จรุงศักดิ์

สถานที่. : [สัมมนา Online]
22 พ.ย 2564
13:30น. - 14:30น.
7

กฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิตอล [สัมมนา Online]

วิทยากร : คุณอำนวย วรรณมาโส

สถานที่. : [สัมมนา Online]
29 พ.ย 2564
13:30น. - 14:30น.
8

พิธีการศุลกากรเพื่อการนำเข้าส่งออก (เต็มหลักสูตร) บรรยายผ่าน Zoom ***มีค่าใช้จ่าย***

วิทยากร : คุณธนากร แสงพิทูร

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
30 พ.ย 2564
09:30น. - 16:30น.
9

การเลือกใช้งานพาเลทพลาสติก [สัมมนา Online]

วิทยากร : คุณปิยรัตน์ ศุภสมุทร

สถานที่. : [สัมมนา Online]
30 พ.ย 2564
13:30น. - 14:30น.
10

การจองระวางเรือส่งออกทางท่าเรือสงขลา [สัมมนา Online]

วิทยากร : คุณอังคณา กาญจนะแก้ว

สถานที่. : [สัมมนา Online]
30 พ.ย 2564
11:00น. - 11:30น.

.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 02-744-1006 :: E-Mail : training1@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016