2017 : สถาบันวิชาการ วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ Document
«« มีนาคม 2567 »»
พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

ตารางอบรม / สัมมนา ประจำเดือน มีนาคม 2567

No.
หัวข้อฝึกอบรม
วันที่
1

[Onsite & Online] กระบวนการจัดซื้อจัดหา ระหว่างประเทศ

วิทยากร : อ.นพปดฎ สุวรรณทรัพย์

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
01 มี.ค 2567
09:30น. - 16:30น.
2

[Onsite] เทคนิคการบรรจุตู้สินค้าเพื่อการส่งออกตามมาตรฐาน C - TPAT (17 Point)

วิทยากร : อ.สำเริง อินทรวงษ์

สถานที่. : ศูนย์พัฒนาทักษะบุคลากรขนส่งและการแพ็คกิ้ง (ศูนย์กระจายสินค้า V-SERVE ซอย ลาซาล 83)
07 มี.ค 2567
09:00น. - 16:00น.
3

[Onsite] กฎหมายแรงงานธุรกิจสำหรับผู้ประกอบ

วิทยากร : อ. สุวรรณ สุขประเสริฐ รองประธานฝ่ายกฎหมายและบริหาร สภาองค์การนายจ้างผู้ประกอบการค้าและอุตสาหกรรมไทย (อีคอนไทย)

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
08 มี.ค 2567
09:30น. - 16:30น.
4

[Onsite] หลักเกณฑ์การแพ็คสินค้า การบรรจุตู้คอนเทนเนอร์ด้วยความถูกต้องและปลอดภัย

วิทยากร : อ.สำเริง อินทรวงษ์ & อ.สมศักดิ์ สมานพันธ์

สถานที่. : ศูนย์พัฒนาทักษะบุคลากรขนส่งและการแพ็คกิ้ง (ศูนย์กระจายสินค้า V-SERVE ซอย ลาซาล 83)
13 มี.ค 2567
13:00น. - 16:00น.
5

[Onsite] การจัดการด้านความปลอดภัยในการใช้รถและการบำรุงรักษา

วิทยากร : คุณสาธิต บูรพรรณ์

สถานที่. : ศูนย์พัฒนาทักษะบุคลากรขนส่งและการแพ็คกิ้ง (ศูนย์กระจายสินค้า V-SERVE ซอย ลาซาล 83)
19 มี.ค 2567
09:00น. - 16:00น.
6

[Onsite & Online] ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี การชดเชยอากรและการคืนอากรตามมาตรา 29

วิทยากร : อ.สุชาทิพย์ จันทร์ทอง

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
20 มี.ค 2567
09:30น. - 16:30น.
7

[Onsite] INCOTERMS 2020 เงื่อนไขการส่งมอบสินค้า

วิทยากร : ผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าระหว่างประเทศ

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
21 มี.ค 2567
09:30น. - 16:30น.
8

[Onsite] การใช้สิทธิประโยชน์และสิทธิพิเศษในการนำเข้า-ส่งออกสินค้า (จ.สมุทรสาคร)

วิทยากร : อ. ธนากร แสงพิทูร

สถานที่. : ณ นิคมอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสาคร
27 มี.ค 2567
13:00น. - 16:00น.
9

[Onsite] เจาะลึกหลักเกณฑ์การตีความพิกัดศุลกากรการนำเข้า-ส่งออก

วิทยากร : อ.ธวัชชัย อัศวโรจน์พงษ์

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
28 มี.ค 2567
09:30น. - 16:30น.
10

[Onsite] หลักสูตร การใช้งาน MS Excel สำหรับงานคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง

วิทยากร : ดร. ปริญ วีระพงษ์ & คุณกิตินันธ์ มากปรางค์

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
29 มี.ค 2567
09:30น. - 16:30น.

.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 02-744-1006 :: E-Mail : training1@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016