2017 : สถาบันวิชาการ วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ Document
«« พฤษภาคม 2565 »»
พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

ตารางอบรม / สัมมนา ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

No.
หัวข้อฝึกอบรม
วันที่
1

การเตรียมความพร้อมก่อนการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

วิทยากร : คุณอำนวย วรรณมาโส

สถานที่. : สัมมนา Online ***สัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย***
09 พ.ค 2565
13:30น. - 14:30น.
2

ขั้นตอนการตรวจรับสินค้า [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

วิทยากร : คุณสำเริง อินทร์วงษ์

สถานที่. : สัมมนา Online ***สัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย***
20 พ.ค 2565
10:00น. - 11:00น.
3

การจัดการความปลอดภัยในคลังสินค้า [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

วิทยากร : คุณทิพวรรณ จันทร์จรุงศักดิ์

สถานที่. : สัมมนา Online ***สัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย***
20 พ.ค 2565
15:00น. - 16:00น.
4

การให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจรของสาขาภาคใต้ [สัมมนา Online]

วิทยากร : คุณศิวกร วิชากิจ

สถานที่. : สัมมนา Online ***สัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย***
20 พ.ค 2565
14:00น. - 15:00น.
5

การเตรียมความพร้อมก่อนการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

วิทยากร : คุณอำนวย วรรณมาโส

สถานที่. : สัมมนาผ่านโปรแกรม Zoom ***สัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย***
20 พ.ค 2565
13:00น. - 16:00น.
6

การเตรียมความพร้อมก่อนการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA).

วิทยากร : คุณอำนวย วรรณมาโส

สถานที่. : สัมมนาผ่านโปรแกรม Zoom
20 พ.ค 2565
13:00น. - 16:00น.
7

การใช้งาน Container net ในการขนส่งสินค้า [สัมมนา Online]

วิทยากร : คุณปิยรัตน์ ศุภสมุทร

สถานที่. : สัมมนา Online ***สัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย***
24 พ.ค 2565
13:30น. - 14:30น.
8

สถานการณ์การส่งออกไป สปป.ลาว [สัมมนา Online]

วิทยากร : คุณโชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์

สถานที่. : สัมมนา Online ***สัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย***
25 พ.ค 2565
10:00น. - 11:00น.
9

พิธีการศุลกากรและการจัดเตรียมเอกสารในการนำเข้าสินค้า

วิทยากร : คุณธนากร แสงพิทูร

สถานที่. : สัมมนา Online ผ่านโปรแกรม Zoom ***สัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย***
26 พ.ค 2565
09:00น. - 16:00น.
10

มาตรฐานการขนส่ง Q-Mark [สัมมนา Online]

วิทยากร : คุณสุริยา คำสุวรรณ

สถานที่. : สัมมนา Online ***สัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย***
27 พ.ค 2565
13:30น. - 14:30น.
11

การจัดเก็บสินค้าเข้าสู่คลังสินค้า [สัมมนา Online]

วิทยากร : คุณสำเริง อินทร์วงษ์

สถานที่. : สัมมนา Online ***สัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย***
30 พ.ค 2565
11:00น. - 12:00น.
12

การผ่อนผันสุทธินำกลับ (Return Cargo) [สัมมนา Online]

วิทยากร : คุณธนากร แสงพิทูร

สถานที่. : สัมมนา Online
31 พ.ค 2565
13:30น. - 14:30น.

.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 02-744-1006 :: E-Mail : training1@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016