2017 : บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด :Logistics,Customs Broker,transport,training,lawyer,equipment,logistics,warehouse for rent,Logistics Service,เช่า, ราคา, เช่าคลัง, คลังสินค้าให้เช่า, คลังสินค้าให้เช่า บางนา บางปู กิ่งแก้ว สุวรรณภุมิ, โกดัง, บริการคลังสินค้า, กระจายสินค้า, บาร์โคด, พื้นที่ว่าง, สต๊อก, Warehouse Service, Warehouse for Rent, Warehouse, DC., Rental, Inventory, WMS, CCTV, C-TPAT, Stuffing, Re-packing, Re-pallet, Storage Document

หลักสูตร : ด้านโลจิสติกส์และจัดซื้อ

เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซื้อยุคดิจิตอล

 

          ในงานจัดซื้อ  นั้นนอกจากการจัดหา  Supplier และสินค้าที่ดีแล้ว สิ่งหนึ่งที่นักจัดซื้อจะต้องมีคือ

ความสามารถในการเจรจาต่อรอง ซึ่งถือว่าเป็นศาสตร์และศิลปะอย่างหนึ่งในงานจัดซื้อ หากผู้บริหารและ

ผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อ เป็นผู้ขาดศิลปะในการเจรจาต่อรอง ก็จะเป็นฝ่ายเสียเปรียบในทางธุรกิจ และ

จะส่งผลถึงความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 

          หลักสูตรนี้จึงมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เพิ่มทักษะและกลยุทธ์ต่างๆ ในการเจรจาต่อรองกับ 

ผู้ขาย ทั้งหลาย เพื่อรักษาผลประโยชน์ขององค์กรและผสานความพอใจให้เกิดขึ้นกับทุก ๆ ฝ่ายด้วย

สถานการณ์ แบบ Win-Win Negotiation  

 

หัวข้อสัมมนา

1   ความหมายของการเจรจาต่อรอง

2   หลักสำคัญและเหตุผลของการเจรจาต่อรอง

3   รูปแบบของการเจรจาต่อรอง

4   องค์ประกอบสำคัญและขั้นตอนในการเจรจาต่อรอง

5   เงื่อนไขความสำเร็จในการเจรจาต่อรอง

6   การกำหนดยุทธศาสตร์การต่อรอง ด้วย เครื่องมือ SWOT Analysis

7   การวางแผนยุทธวิธีในการเจรจาต่อรองที่มีประสิทธิภาพ

8   การสร้างทางเลือกที่เป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย

9   เทคนิคการทำสัญญา ที่รัดกุมและไม่เสียเปรียบ

10 Workshop แบ่งกลุ่มเพื่อฝึกการเจรจาต่อรอง

 

.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 02-744-1006 :: E-Mail : training1@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016