2017 : บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด :Logistics,Customs Broker,transport,training,lawyer,equipment,logistics,warehouse for rent,Logistics Service,เช่า, ราคา, เช่าคลัง, คลังสินค้าให้เช่า, คลังสินค้าให้เช่า บางนา บางปู กิ่งแก้ว สุวรรณภุมิ, โกดัง, บริการคลังสินค้า, กระจายสินค้า, บาร์โคด, พื้นที่ว่าง, สต๊อก, Warehouse Service, Warehouse for Rent, Warehouse, DC., Rental, Inventory, WMS, CCTV, C-TPAT, Stuffing, Re-packing, Re-pallet, Storage Document

หลักสูตร : ด้านนำเข้าส่งออกและศุลกากร

ความผิดทางศุลกากร และเกณฑ์การระงับคดี

   ลักษณะความผิดตามกฎหมายศุลกากร คือ การนำของที่ต้องชำระค่าภาษีอากรเข้ามาหรือส่งของออกไปนอกประเทศไทยโดยนำมาผ่านพิธีการศุลกากรโดยถูกต้อง เช่น สำแดงปริมาณ น้ำหนัก ราคา ชนิดสินค้า หรือพิกัดอัตราศุลกากรเป็นเท็จ  อาจจะเกิดทั้งจากความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม โดย กฎหมายได้ให้อำนาจกับศุลกากรในระงับการดำเนินคดี โดยมีเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่ผู้ประกอบการจำเป็นที่จะต้องทราบ เพื่อจะได้ป้องกันการกระทำความผิดหรือสามารถแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้

รายละเอียดหลักสูตร 

1. กฎหมายศุลกากรและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการนำเข้า-ส่งออก

2. ลักษณะพิเศษของกฎหมายศุลกากร (กระทำผิดโดยเจตนา การเปรียบเทียบระงับคดี)

3. ความผิดและโทษฐานลักลอบหนีศุลกากร

4. ความผิดและโทษฐานสำแดงเท็จ

5. ความผิดและโทษฐานหลีกเลี่ยงอากร

6. ความผิดและโทษฐานหลีกเลี่ยงข้อห้าม-ข้อจำกัด

7. ความผิดและโทษฐานปฏิบัติพิธีการไม่ถูกต้อง

8. หลักเกณฑ์ในการทำความตกลงระงับคดีศุลกากร  ตามคำสั่งทั่วไปกรมศุลกากรที่ 10/2554

9. ขั้นตอนในการดำเนินคดี และแนวทางต่อสู้คดี เมื่อถูกกล่าวหาว่ากระทำผิด

10. ตัวอย่างคำพิพากษาเกี่ยวกับคดีศุลกากร ศาลฎีกา ศาลภาษีอากรกลาง ฯลฯ 

หลักสูตรเหมาะสำหรับ : ผู้นำเข้า-ส่งออก และผู้ที่สนใจทั่วไปที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออก

 

.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 02-744-1006 :: E-Mail : training1@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016