2017 : บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด :Logistics,Customs Broker,transport,training,lawyer,equipment,logistics,warehouse for rent,Logistics Service,เช่า, ราคา, เช่าคลัง, คลังสินค้าให้เช่า, คลังสินค้าให้เช่า บางนา บางปู กิ่งแก้ว สุวรรณภุมิ, โกดัง, บริการคลังสินค้า, กระจายสินค้า, บาร์โคด, พื้นที่ว่าง, สต๊อก, Warehouse Service, Warehouse for Rent, Warehouse, DC., Rental, Inventory, WMS, CCTV, C-TPAT, Stuffing, Re-packing, Re-pallet, Storage Document

หลักสูตร : ด้านนำเข้าส่งออกและศุลกากร

กระบวนการนำเข้าส่งออกสำหรับผู้นำเข้าส่งออกหน้าใหม่

             ปัจจุบันการค้าระหว่างประเทศขยายตัวขึ้นอย่างมาก ทั้งการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศจีน และการเปิด AEC 

ของกลุ่มประเทศอาเซียน ทำให้ผู้ประกอบการสามารถส่งออกสินค้าไปยังตลาดต่างประเทศได้ง่ายและสะดวกขึ้น ตลอดจนการ

นำเข้าทั้งวัตถุดิบและสินค้าราคาถูกจากต่างประเทศเข้ามาขายในประเทศ นับเป็นโอกาสที่ดีของผู้ประกอบการ สำหรับ

ผู้ประกอบการที่เริ่มต้นในการนำเข้าหรือส่งออกสินค้าและผู้เริ่มปฏิบัติงานด้านนำเข้าส่งออก จำเป็นจะต้องมีความรู้

และเข้าใจในกระบวนการต่างๆ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

 

รายละเอียดเนื้อหาสัมมนา

1    ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมในการประกอบธุรกิจนำเข้าและส่งออก

2    ผู้ส่งสินค้าออก/สั่งเข้า หาตลาดขาย/ซื้อสินค้า

3    ศึกษากฎระเบียบของสินค้าส่งออก/นำเข้า 

4    วงจรนำเข้าและส่งออก

5    สัญญาซื้อขาย   

6    เทอมการค้าสากล (Incoterms ® 2020)

7    รายละเอียดแต่ละเทอม

       -    EXW | FCA| CPT| CIP| DAP| DPU|DDP|

       -    FAS|FOB|CFR|CIF|

8    เครื่องมือที่ใช้ในการชำระค่าสินค้า

       -    การชำระเงินด้วยเล็ตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit)

       -    ตั๋วเรียกเก็บผ่านธนาคาร (Bill for Collection)

       -    การฝากขาย (Consignment)   

       -    ผู้ขายเปิดบัญชีขายเชื่อให้กับผู้ซื้อ (Open Account)

       -    การชำระเงินล่วงหน้าหรือการชำระด้วยเงินสด (Cash in Advanced)

9    เอกสารทางการค้าระหว่างประเทศ

10  เอกสารทางการเงิน (Financial Documents)

11  เอกสารทางการขนส่ง (Transport Documents)

12  เอกสารทางการค้า (Commercial Documents)

.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 02-744-1006 :: E-Mail : training1@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016