2017 : บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด :Logistics,Customs Broker,transport,training,lawyer,equipment,logistics,warehouse for rent,Logistics Service,เช่า, ราคา, เช่าคลัง, คลังสินค้าให้เช่า, คลังสินค้าให้เช่า บางนา บางปู กิ่งแก้ว สุวรรณภุมิ, โกดัง, บริการคลังสินค้า, กระจายสินค้า, บาร์โคด, พื้นที่ว่าง, สต๊อก, Warehouse Service, Warehouse for Rent, Warehouse, DC., Rental, Inventory, WMS, CCTV, C-TPAT, Stuffing, Re-packing, Re-pallet, Storage Document

หลักสูตร : ด้านโลจิสติกส์และจัดซื้อ

การบริหารจัดการซับคอนแทรคในงานขนส่ง

                ในการดำเนินงานด้านโลจิสติกส์นั้น  การบริหารจัดการที่ดีมีส่วนช่วยให้ธุรกิจมีผลกำไรเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก  

และหากธุรกิจมีความจำเป็นต้องใช้ซับคอนแทรคในการขนส่งสินค้านั้น ผู้ประกอบการจำเป็นต้องเรียนรู้วิธีการบริหารจัดการ  

เพื่อสามารถดูแล ติดตาม เพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจ ทั้งหลักสูตรนี้ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการลดต้นทุน ค่าใช้จ่าย

ของธุรกิจได้อีกด้วย

หัวข้อสัมมนา 

1   การบริหารการขนส่ง 

2   การสร้างโครงข่ายและการเลือกรูปแบบการขนส่ง 

3   พาหนะ และอุปกรณ์ประกอบที่ใช้ในการขนส่ง 

4   มาตรการความปลอดภัยในการขนส่ง

5   การจัดเส้นทาง และตารางเวลาการขนส่ง 

6   การจัดการกองพาหนะและบุคลากร 

7   การวัดผลการดำเนินงาน 

8   ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารการขนส่ง 

9   การลดต้นทุนด้านการขนส่ง 

10 ข้อกำหนดด้านองค์กร 

11 ข้อกำหนดด้านการปฏิบัติการขนส่ง 

12 ข้อกำหนดด้านพนักงาน 

13 ข้อกำหนดด้านยานพาหนะ 

14 ข้อกำหนดด้านภายนอกและลูกค้า

.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 02-744-1006 :: E-Mail : training1@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016