2017 : บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด :Logistics,Customs Broker,transport,training,lawyer,equipment,logistics,warehouse for rent,Logistics Service,เช่า, ราคา, เช่าคลัง, คลังสินค้าให้เช่า, คลังสินค้าให้เช่า บางนา บางปู กิ่งแก้ว สุวรรณภุมิ, โกดัง, บริการคลังสินค้า, กระจายสินค้า, บาร์โคด, พื้นที่ว่าง, สต๊อก, Warehouse Service, Warehouse for Rent, Warehouse, DC., Rental, Inventory, WMS, CCTV, C-TPAT, Stuffing, Re-packing, Re-pallet, Storage Document

หลักสูตร : ด้านโลจิสติกส์และจัดซื้อ

การวางแผนและการจัดการบริหารความปลอดภัยในการขนส่งสินค้า

           ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวข้องกับเครื่องจักรกลในด้านการขนส่ง การเดินทางขนส่งบนท้องถนนหลวง

สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความปลอดภัยทั้งสินค้าที่บรรทุกขนส่ง พนักงานขับ และผู้ใช้ยวดยานบนท้องถนนหลวง รวมทั้ง

ผู้ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องแต่ต้องมารับผลกระทบจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น   ขั้นตอนการทำงาน เช่น  วิธีการบรรทุกสินค้า 

การผูกมัดหรือการผูกรัด  การคำนวณน้ำหนักบรรทุกบนรถบรรทุกหรือรถเทรลเลอร์  เส้นทางเดินทาง การจอดพัก 

และสภาพร่างกายของพนักงานขับล้วนเป็นประเด็นที่สำคัญในการที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้  

            แนวคิดของหลักสูตร ความปลอดภัยในการขนส่งสินค้า(Cargo  Transport Securing &Safety )

คือหลักการทำงานขนส่งอย่างปลอดภัยสอดคล้องกับมาตรฐานบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก ของกรมการขนส่ง

ทางบกและสอดคล้องกับกฎหมาย/ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

รถบรรทุกติดเครนซึ่งเป็นเครื่องจักรที่ถือว่าเป็นประเภทเดียวกับปั้นจั่น

             ที่จะต้องปฎิบัติตามกฎหมายของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานอย่างเคร่งครัดทั้งการตรวจ

เครื่องจักรโดยวิศวกร(ปจ.2)และการอบรมพนักงานขับและผู้เกี่ยวข้อง  ผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรนี้จะ

เข้าใจถึงกระบวนการทำงานอย่างปลอดภัย สามารถนำไปปฎิบัติงานอย่างถูกต้อง อีกทั้งเป็นการเพิ่มศักยภาพ

ผู้เข้ารับการอบรมอีกระดับหนึ่ง

 

.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 02-744-1006 :: E-Mail : training1@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016