2017 : บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด :Logistics,Customs Broker,transport,training,lawyer,equipment,logistics,warehouse for rent,Logistics Service,เช่า, ราคา, เช่าคลัง, คลังสินค้าให้เช่า, คลังสินค้าให้เช่า บางนา บางปู กิ่งแก้ว สุวรรณภุมิ, โกดัง, บริการคลังสินค้า, กระจายสินค้า, บาร์โคด, พื้นที่ว่าง, สต๊อก, Warehouse Service, Warehouse for Rent, Warehouse, DC., Rental, Inventory, WMS, CCTV, C-TPAT, Stuffing, Re-packing, Re-pallet, Storage Document

หลักสูตร : ด้านนำเข้าส่งออกและศุลกากร

เจาะลึกวิธีปฏิบัติพิธีการศุลกากรในการส่งคืนและนำกลับสินค้าโดยไม่เสียภาษีอากร (RE-IMPORT & RE-EXPORT)

   ในการดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก จะมีขั้นตอนในการดำเนินพิธีการศุลกากรต่างๆ

มากมายรวมทั้งวิธีการปฏิบัติพิธีการศุลกากรในการนำเข้า-ส่งออก โดยไม่เสียภาษีอากรที่ผู้ประกอบการจำเป็นต้องศึกษา

ทำความเข้าใจ เพื่อให้การปฏิบัติงานถูกต้อง รวดเร็วอีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนของธุรกิจได้

รายละเอียดหลักสูตร 

1) หลักเกณฑ์ในการส่งคืนหรือนำกลับตามกฎหมาย 

2) ระเบียบและเงื่อนไขการส่งคืนสินค้า 

3) ระเบียบและเงื่อนไขในการนำกลับสินค้าโดยไม่จ่ายภาษี 

4) เหตุการณ์ส่งคืนหรือนำกลับที่ไม่อาจขอคืน หรือต้องจ่ายภาษี 

5) สิทธิประโยชน์ที่ใช้สำหรับส่งคืนหรือนำกลับ 

6) เทคนิคในการจัดเตรียมเอกสารประกอบการดำเนินด้านพิธีการศุลกากร 

7) การดำเนินการยกเว้นอากรหรือขอคืนค่าภาษีอากร 

8) ข้อควรระวัง

หลักสูตรเหมาะสำหรับ : ผู้นำเข้า-ส่งออก และผู้ที่สนใจทั่วไปที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออก

 

.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 02-744-1006 :: E-Mail : training1@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016