2017 : บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด :Logistics,Customs Broker,transport,training,lawyer,equipment,logistics,warehouse for rent,Logistics Service,เช่า, ราคา, เช่าคลัง, คลังสินค้าให้เช่า, คลังสินค้าให้เช่า บางนา บางปู กิ่งแก้ว สุวรรณภุมิ, โกดัง, บริการคลังสินค้า, กระจายสินค้า, บาร์โคด, พื้นที่ว่าง, สต๊อก, Warehouse Service, Warehouse for Rent, Warehouse, DC., Rental, Inventory, WMS, CCTV, C-TPAT, Stuffing, Re-packing, Re-pallet, Storage Document

หลักสูตร : ด้านนำเข้าส่งออกและศุลกากร

พิธีการศุลกากรเกี่ยวกับการนำเข้าส่งออก

ที่มาและความสำคัญ

 

           การประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิต ผู้นำเข้า-ส่งออก ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง

 

ทุกฝ่ายจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและพิธีการการศุลกากรเป็นอย่างดี เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว

         

           สถาบันวี-เซิร์ฟ จึงได้จัดสัมมนาหลักสูตรนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้รับความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจในเรื่อง

 

พิธีการศุลกากรเกี่ยวกับการนำเข้าส่งออก โดยสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อปฏิบัติพิธีการศุลกากรได้อย่างถูกต้อง

 

ป้องกันความผิดพลาดหรือความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้

 

รายละเอียดเนื้อหาสัมมนา

 

1. การจดทะเบียนเป็นผู้ผ่านพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless)

 

2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออก ที่สอดคล้องกันและใช้ต่อเนื่อง

 

3. พิธีการศุลกากรนำเข้า-ส่งออกและการตรวจปล่อยสินค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

 

4. ราคาศุลกากร / ระบบราคา GATT

 

5. วิธีคำนวณภาษีอากรและภาษีอื่นๆ

 

6. การตรวจสอบพิกัดอัตราอากร และรหัสสถิติ

 

7. การสงวนสิทธิ์ และวางประกัน

 

8. แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาทางพิธีการศุลกากรนำเข้า-ส่งออกในระบบอิเล็กทรอนิกส์

 

9. การใช้สิทธิประโยชน์ในการนำเข้า-ส่งออก

   

หลักสูตรเหมาะสำหรับ : บริษัทผู้นำเข้า-ส่งออก และผู้ที่สนใจทั่วไปที่ทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออก 

 

.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 02-744-1006 :: E-Mail : training1@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016