2017 : บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด :Logistics,Customs Broker,transport,training,lawyer,equipment,logistics,warehouse for rent,Logistics Service,เช่า, ราคา, เช่าคลัง, คลังสินค้าให้เช่า, คลังสินค้าให้เช่า บางนา บางปู กิ่งแก้ว สุวรรณภุมิ, โกดัง, บริการคลังสินค้า, กระจายสินค้า, บาร์โคด, พื้นที่ว่าง, สต๊อก, Warehouse Service, Warehouse for Rent, Warehouse, DC., Rental, Inventory, WMS, CCTV, C-TPAT, Stuffing, Re-packing, Re-pallet, Storage Document

หลักสูตร : ด้านนำเข้าส่งออกและศุลกากร

หลักเกณฑ์การตีความพิกัดศุลกากร

ที่มาและความสำคัญ

                         เนื่องจากระบบพิธีการศุลกากรในปัจจุบันเน้นการผ่านพิธีการตรวจปล่อยสินค้าให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว

 

จึงลดขั้นตอนการตรวจสอบการสำแดงในเอกสารใบขนสินค้าของเจ้าหน้าที่ก่อนทำการตรวจปล่อยสินค้า ด้วยเหตุนี้ภาระการสำแดง

 

ในเอกสารใบขนสินค้าจึงเป็นความรับผิดชอบของผู้นำเข้า ซึ่งการสำแดงในเอกสารใบขนสินค้าที่มีส่วนสำคัญที่สุด 

 

คือ “พิกัดอัตราศุลกากร” อันมีผลต่อภาษีอากรและการคำนวณต้นทุนสินค้าของผู้นำเข้า และยังเป็นความผิดทางศุลกากรหากสำแดง

 

ผิดพลาดอีกด้วย

 

ประเด็นในการสัมมนา

 

การจำแนกพิกัดอัตราศุลกากรแบบมืออาชีพ  มีกฎที่สำคัญอะไรบ้างที่ต้องคำนึงถึงในปัจจุบัน

 

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

 

1   ความรู้ที่สามารถใช้เป็นเกณฑ์ตัดสินใจว่าการสำแดงพิกัดในใบขนสินค้า

      ถูกต้องหรือไม่

  

2   ความรู้เรื่องกฎหมายเกี่ยวกับพอกัดศุลกากร

   

3   ตอบปัญหาเกี่ยวกับพิกัดศุลกากร

   

4   การแปลงพิกัด

 

 

.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 02-744-1006 :: E-Mail : training1@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016