2017 : บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด :Logistics,Customs Broker,transport,training,lawyer,equipment,logistics,warehouse for rent,Logistics Service,เช่า, ราคา, เช่าคลัง, คลังสินค้าให้เช่า, คลังสินค้าให้เช่า บางนา บางปู กิ่งแก้ว สุวรรณภุมิ, โกดัง, บริการคลังสินค้า, กระจายสินค้า, บาร์โคด, พื้นที่ว่าง, สต๊อก, Warehouse Service, Warehouse for Rent, Warehouse, DC., Rental, Inventory, WMS, CCTV, C-TPAT, Stuffing, Re-packing, Re-pallet, Storage Document

หลักสูตร : หลักสูตรด้านอื่นๆ

เทคนิคและข้อควรระวังการประกันภัยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

   การขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้า-ส่งออก มีปริมาณมากขึ้น เนื่องจากการขยายตัวทางการค้าของโลก และ การค้าในอาเซียน อันเนื่องจากข้อตกลงทางการค้าตามกรอบของ AEC ในขณะที่ปัญหาด้านภัยพิบัติทั้งจากธรรมชาติและจากมนุษย์เป็นเหตุการณ์ที่เกิดมากขึ้นเป็นเงาตามตัว สร้างความเสียหายแก่ธุรกิจเป็นจำนวนมหาศาล เพื่อป้องกัน และลดความเสี่ยงจากความเสียหายที่คาดไม่ถึง จึงจำเป็นต้องศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคและข้อควรระวังในการทำประกันภัยขนส่งสินค้า

รายละเอียดหลักสูตร 

1. ความสัมพันธ์ของการค้าระหว่างประเทศกับระบบโลจิสติกส์และการประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง

2. ข้อควรระวัง ในการประกันภัยสินค้าระหว่างประเทศ ประเด็นสำคัญในการประกันภัยสินค้า

3. ประเภทของข้อมูล รายละเอียด และเอกสารสำคัญเพื่อประกอบการประกันภัยสินค้าระหว่างประเทศ 

4. ภัยที่คุ้มครองและข้อยกเว้นความคุ้มครองของข้อกำหนดการประกันภัยสินค้า 

5. การเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขนส่งและผู้รับประกันภัย Case Study 

6. ข้อควรระวัง ข้อห้าม ข้อปฏิบัติในการประกันภัยสินค้า 

หลักสูตรเหมาะสำหรับ :  ผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก

 

.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 02-744-1006 :: E-Mail : training1@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016