2017 : บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด :Logistics,Customs Broker,transport,training,lawyer,equipment,logistics,warehouse for rent,Logistics Service,เช่า, ราคา, เช่าคลัง, คลังสินค้าให้เช่า, คลังสินค้าให้เช่า บางนา บางปู กิ่งแก้ว สุวรรณภุมิ, โกดัง, บริการคลังสินค้า, กระจายสินค้า, บาร์โคด, พื้นที่ว่าง, สต๊อก, Warehouse Service, Warehouse for Rent, Warehouse, DC., Rental, Inventory, WMS, CCTV, C-TPAT, Stuffing, Re-packing, Re-pallet, Storage Document

หลักสูตร : หลักสูตรด้านอื่นๆ

เทคนิคการดำเนินการเรื่องหนี้ และ ลูกหนี้ให้ชำระเงินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

   สภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน การทำธุรกิจ มียอดขายที่ดี ก็ไม่ได้หมายถึงมีรายรับที่ดีตามมา ในธุรกิจของคุณเคยพบปัญหาเหล่านี้หรือไม่ ? ลูกค้าเริ่มผิดชำระ! ยอดขายดีมากแต่เก็บเงินลูกค้าไม่ได้ !  ยิ่งขายยิ่งจมทุน!  ปัญหาเหล่านี้ สามารถป้องกันได้ และหากประสบปัญหาแล้วก็มีวิธีแก้ไขที่เป็นไปตามกฎหมาย โดยท่านจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกฏหมาย รวมถึงกระบวนการทั้งก่อนและหลังการเกิดหนี้ของคู่ค้า เพื่อให้ธุรกิจของท่านได้รับผลกระทบจากปัญหาหนี้เสียน้อยที่สุด

รายละเอียดหลักสูตร 

1. ยอดขายดีมากแต่เก็บเงินลูกค้าไม่ได้จะทำอย่างไร ?

2. ตรวจสุขภาพลูกค้าก่อนเริ่มเซ็นสัญญา จะดีกว่าไหม มีวิธีอย่างไร ?

3. การจัดระบบการให้เครดิตลูกค้าอย่างมีคุณภาพ มีไว้ก่อน ป้องกันการเกิดหนี้เสียได้

4. ลูกค้าเริ่มผิดชำระ บริหารอย่างไร ไม่ให้เกิดหนี้เสีย

5. ขั้นตอนการดำเนินการด้านกฎหมายกับลูกหนี้

หลักสูตรเหมาะสำหรับ : ฝ่ายบริหาร ฝ่ายการตลาด การเงิน บัญชี และฝ่ายติดตามและเร่งรัดหนี้สิน 

 

.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 02-744-1006 :: E-Mail : training1@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016