2017 : บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด :Logistics,Customs Broker,transport,training,lawyer,equipment,logistics,warehouse for rent,Logistics Service,เช่า, ราคา, เช่าคลัง, คลังสินค้าให้เช่า, คลังสินค้าให้เช่า บางนา บางปู กิ่งแก้ว สุวรรณภุมิ, โกดัง, บริการคลังสินค้า, กระจายสินค้า, บาร์โคด, พื้นที่ว่าง, สต๊อก, Warehouse Service, Warehouse for Rent, Warehouse, DC., Rental, Inventory, WMS, CCTV, C-TPAT, Stuffing, Re-packing, Re-pallet, Storage Document

หลักสูตร : หลักสูตรด้านอื่นๆ

การบริหารสินค้าและสินค้าคงคลังเบื้องต้น สำหรับผู้เริ่มปฏิบัติงานในคลังสินค้า

   คลังสินค้าเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มักถูกให้ความสำคัญเนื่องจากเป็นสถานที่ที่เก็บวัตถุดิบและสินค้า จึงทำให้บริษัทมีต้นทุนที่สูงขึ้นหากมีการบริหารจัดการไม่ดีพอ  ผู้บริหารคลังสินค้าจึงเข้าใจการทำงานของคลังสินค้าในประเด็นต่าง ๆ ทั้งการบริหารจัดการ และการจัดการสินค้าคงคลัง เพื่อให้คลังสินค้ามีประสิทธิภาพมากที่สุดทั้งด้านการเป็นที่เก็บวัตถุดิบและเก็บสินค้า ให้มีปริมาณเพื่อพอทั้งด้านการผลิต และปริมาณสินค้าที่จะส่งมอบให้กับลูกค้าซึ่งผู้ประกอบการมักจะไม่ได้ให้ความสนใจเท่าที่ควร ซึ่งให้บริหารจัดการได้ดีแล้วจะช่วยในแง่ของประสิทธิภาพและลดต้นทุนโดยรวมให้กับผู้ประกอบการได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดหลักสูตร 

1.    การบริหารคลังสินค้า 

2.    ความสำคัญของการจัดการสินค้าคงคลัง 

3.    ระบบการจัดการสินค้าคงคลัง 

4.    กลยุทธ์การลดต้นทุนด้านสินค้าคงคลัง 

5.    การจัดการสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ 

6.    การเพิ่มประสิทธิภาพคลังสินค้า

หลักสูตรเหมาะสำหรับ :  ผู้เริ่มปฎิบัติงานในคลังสินค้าและหัวหน้างานขั้นต้น

 

.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 02-744-1006 :: E-Mail : training1@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016