2017 : บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด :Logistics,Customs Broker,transport,training,lawyer,equipment,logistics,warehouse for rent,Logistics Service,เช่า, ราคา, เช่าคลัง, คลังสินค้าให้เช่า, คลังสินค้าให้เช่า บางนา บางปู กิ่งแก้ว สุวรรณภุมิ, โกดัง, บริการคลังสินค้า, กระจายสินค้า, บาร์โคด, พื้นที่ว่าง, สต๊อก, Warehouse Service, Warehouse for Rent, Warehouse, DC., Rental, Inventory, WMS, CCTV, C-TPAT, Stuffing, Re-packing, Re-pallet, Storage Document

หลักสูตร : ด้านนำเข้าส่งออกและศุลกากร

เทคนิคการจองระวางขนส่งสินค้าทางอากาศ

การขนส่งสินค้าทางอากาศมีเข้ามามีส่วนแบ่งในตลาดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น โดย INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION ( IATA ) ระบุว่าร้อยละ 40 ของมูลค่าการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมของโลกเป็นการขนส่งทางอากาศ การขนส่งสินค้าทันต่อความต้องการของลูกค้าเป็นการเพิ่มมูลค่าสินค้าให้สูงขึ้น ตามทิศทางการค้าในตลาดโลกที่เน้นความรวดเร็วและการเข้าถึงพืนที่ได้ก่อนคู่แข่ง อย่างไรก็ตามการขนส่งทางอากาศสำหรับสินค้าบางประเภทก็มีข้อจำกัดทั้งในลักษณะเฉพาะตัวของสินค้าและค่าขนส่งต่อหน่วยที่สูงมาก ผู้ส่งออกจึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจองระวางขนส่งทางอากาศเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพสูงสุด

รายละเอียดหลักสูตร 

1. การดำเนินการเอกสารส่งออกทางอากาศ AWB

2. ข้อกำหนดสำหรับสินค้าที่ส่งออกทางอากาศ

3. การจัดเตรียมสินค้าสำหรับการส่งออกทางอากาศ

4. ข้อควรระวังสำหรับการส่งออกทางอากาศ

5. การคำนวณราคาขนส่งสินค้าทางอากาศ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ : ผู้บฏิบัติส่งออกสินค้าที่ใช้การส่งออกสินค้าทางอากาศเป็นประจำ

 

.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 02-744-1006 :: E-Mail : training1@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016