2017 : บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด :Logistics,Customs Broker,transport,training,lawyer,equipment,logistics,warehouse for rent,Logistics Service,เช่า, ราคา, เช่าคลัง, คลังสินค้าให้เช่า, คลังสินค้าให้เช่า บางนา บางปู กิ่งแก้ว สุวรรณภุมิ, โกดัง, บริการคลังสินค้า, กระจายสินค้า, บาร์โคด, พื้นที่ว่าง, สต๊อก, Warehouse Service, Warehouse for Rent, Warehouse, DC., Rental, Inventory, WMS, CCTV, C-TPAT, Stuffing, Re-packing, Re-pallet, Storage Document

หลักสูตร : ด้านโลจิสติกส์และจัดซื้อ

เทคนิคการบริหารงานจัดซื้ออย่างมืออาชีพ

   การจัดซื้อถือเป็นหัวใจสำคัญของธุรกิจ หากองค์กรใดที่มีบุคลากรด้านการจัดซื้อที่มีศักยภาพ ก็จะสามารถลดต้นทุนการดำเนินการได้เป็นอย่างมาก ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อจึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าในการวางแผนการจัดซื้อและขั้นตอนต่างๆ เพื่อเป็นการลดต้นทุนและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับองค์กร

รายละเอียดหลักสูตร 

1.     บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยงานจัดซื้อ

2. การวางแผนและการบริหารงานในฝ่ายจัดซื้อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

3. การกำหนดคุณภาพของสินค้าหรือบริการที่ต้องการ 

4. การวางแผนจัดซื้อในปริมาณเท่าไร เมื่อไร และที่ไหน เพื่อให้เกิดความสำเร็จแก่องค์กร 

5. ขั้นตอนการจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพและคุ้มค่าที่สุด 

6. การจัดกลุ่มและลำดับความสำคัญของที่ซื้อ 

7. รูปแบบการจัดซื้อต่างๆ 

8. เทคนิคการเลือกวิธีการจัดซื้อที่มีประสิทธิภาพ 

9. แนวทางการเพิ่มกำไรให้องค์กร 

10. ถาม – ตอบ

หลักสูตรเหมาะสำหรับ :  ผู้ปฏิบัติงานด้านจัดซื้อ และผู้บริหารที่เกี่ยวกับงานจัดซื้อ

 

.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 02-744-1006 :: E-Mail : training1@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016