2017 : บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด :Logistics,Customs Broker,transport,training,lawyer,equipment,logistics,warehouse for rent,Logistics Service,เช่า, ราคา, เช่าคลัง, คลังสินค้าให้เช่า, คลังสินค้าให้เช่า บางนา บางปู กิ่งแก้ว สุวรรณภุมิ, โกดัง, บริการคลังสินค้า, กระจายสินค้า, บาร์โคด, พื้นที่ว่าง, สต๊อก, Warehouse Service, Warehouse for Rent, Warehouse, DC., Rental, Inventory, WMS, CCTV, C-TPAT, Stuffing, Re-packing, Re-pallet, Storage Document

หลักสูตร : ด้านโลจิสติกส์และจัดซื้อ

นักจัดซื้อมือใหม่

   ใครๆ ก็สามารถทำงานด้านจัดซื้อได้ แต่การจะเป็นนักจัดซื้อที่สร้างกำไรให้องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและยั่งยืนจึงต้องรู้และเข้าใจการบริการงานจัดซื้อที่ถูกต้อง  ผู้ที่จะเริ่มงานทำงานจัดซื้อ จำเป็นจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในหลักการและกระบวนการของงานจัดซื้ออย่างแท้จริง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นด่านแรกในการช่วยลดต้นทุนและสร้างผลกำไรให้กับองค์กร

รายละเอียดหลักสูตร 

1. เข้าใจบทบาทหน้าที่งานจัดซื้อ

2. เป้าหมายของหน่วยงานจัดซื้อกับองค์กร

3. วิธีการบริหารจัดการกับใบขอซื้อหลายรูปแบบ

4. วิธีการหาแหล่งขายและการวิเคราะห์

5. ความเข้าใจการทำงานร่วมกับแผนกต่างๆ เช่น แผนกวางแผนการการผลิต การตลาดและขาย เป็นต้น

6. ความสำคัญของตั้งเป้าหมาย ชี้วัด วิธีการ  และปฎิบัติให้บรรลุเป้าหมาย

7.  ถาม-ตอบ

หลักสูตรเหมาะสำหรับ :  ผู้ที่เริ่มทำงานด้านจัดซื้อ 

 

.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 02-744-1006 :: E-Mail : training1@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016