2017 : บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด :Logistics,Customs Broker,transport,training,lawyer,equipment,logistics,warehouse for rent,Logistics Service,เช่า, ราคา, เช่าคลัง, คลังสินค้าให้เช่า, คลังสินค้าให้เช่า บางนา บางปู กิ่งแก้ว สุวรรณภุมิ, โกดัง, บริการคลังสินค้า, กระจายสินค้า, บาร์โคด, พื้นที่ว่าง, สต๊อก, Warehouse Service, Warehouse for Rent, Warehouse, DC., Rental, Inventory, WMS, CCTV, C-TPAT, Stuffing, Re-packing, Re-pallet, Storage Document

หลักสูตร : ด้านโลจิสติกส์และจัดซื้อ

เทคนิคการเช็คสต็อกอย่างมีประสิทธิภาพ

   การเก็บสต็อกสินค้าไว้สูงเกินไป อาจทำให้ต้นทุนของบริษัทสูงขึ้น แต่ถ้าเก็บสต็อกไว้น้อยเกินไป    ก็อาจจะทำให้เสียโอกาสทางธุรกิจและเสียลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทอาจประสบปัญหาข้อผิดพลาดที่เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่ตรวจนับจำนวนสินค้าไม่ถูกต้อง ส่งผลให้บริษัทไม่สามารถจัดส่งสินค้าให้ครบจำนวนตามความต้องการของลูกค้าภายนอกองค์กรและภายในองค์กร  ผู้ปฏิบัติงานจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้และเข้าใจถึงเทคนิคการเช็คสต็อก และกระบวนการนับอย่างถูกต้องและถูกวิธี วิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการตรวจนับ โดยการเรียนรู้เทคนิคและเทคโนโลยีต่างๆที่จะนำมาใช้ช่วยการตรวจนับจากวิทยากรผู้มีประสบการณ์และชำนาญการจากการปฏิบัติจริง ซึ่งจะช่วยเพิ่มเทคนิคและศักยภาพในการทำงานให้กับพนักงาน  เพื่อนำไปประยุกต์ใช้งานในองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

รายละเอียดหลักสูตร 

1. ความจำเป็นในการตรวจนับสินค้าและปัญหาที่เกิดจากการตรวจนับสินค้าผิดพลาด 

2. การเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจนับสินค้า 

3. การจัดตั้งคณะกรรมการตรวจนับ 

4. เทคนิคการเตรียมการตรวจนับ 

5. เทคนิคการตรวจนับเพื่อป้องกันการรั่วไหล 

    - ระยะเวลาที่เหมาะสมสำหรับการตรวจนับสินค้า 

    - การเตรียมเอกสารสำหรับการตรวจนับสินค้า 

    - วิธีการตรวจนับสินค้าควบคู่กับการจ่ายสินค้าออกจากสต็อก 

    - การประมวลผลการตรวจนับสินค้า 

    - การกระทบยอด 

6. การสังเกตการณ์ของผู้ตรวจสอบ 

7. การสรุปประมวลผลการตรวจนับ 

8. การถูกเปรียบเทียบโทษปรับ 

9. วิธีการจัดการกับของเหลือและเศษซาก 

10. การนำเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการตรวจนับสินค้า 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ : ผู้ปฎิบัติงานในคลังสินค้า ฝ่ายบริหาร และฝ่ายบัญชี

 

.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 02-744-1006 :: E-Mail : training1@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016