2017 : บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด :Logistics,Customs Broker,transport,training,lawyer,equipment,logistics,warehouse for rent,Logistics Service,เช่า, ราคา, เช่าคลัง, คลังสินค้าให้เช่า, คลังสินค้าให้เช่า บางนา บางปู กิ่งแก้ว สุวรรณภุมิ, โกดัง, บริการคลังสินค้า, กระจายสินค้า, บาร์โคด, พื้นที่ว่าง, สต๊อก, Warehouse Service, Warehouse for Rent, Warehouse, DC., Rental, Inventory, WMS, CCTV, C-TPAT, Stuffing, Re-packing, Re-pallet, Storage Document

หลักสูตร : ด้านโลจิสติกส์และจัดซื้อ

เทคนิคการบรรจุตู้สินค้าเพื่อการส่งออกตามมาตรฐานสากล

   การส่งออกสินค้านอกจากคุณภาพของตัวสินค้าเองแล้ว การบรรจุสินค้าเข้าตู้ ก็เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง และเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งจากกระบวนการขนส่ง สภาพตู้หรือกระบวนการบรรจุตู้เอง การปฏิบัติงานบรรจุสินค้าเข้าตู้ด้วยเทคนิคที่ดีจะเป็นการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากสาเหตุต่างๆ เหล่านั้นได้

รายละเอียดหลักสูตร 

1. มาตรฐานการตรวจสอบสภาพตู้เปล่า ( 7 Point Check)

2. การบรรจุตู้สินค้าตามข้อกำหนดศุลกากรสหรัฐอเมริกา C-TPAT (Customs-Trade Partnership Against Terrorism) 

3. การวางแผนและจัดเตรียมสินค้า (FIFO) ก่อนการบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ 

4. ประเภทของการบรรจุสินค้า เพื่อการส่งออก

5. เทคนิคการบรรจุตู้สินค้าเพื่อป้องกันความเสียหายจากการขนส่ง

6. การป้องกันสินค้าเสียหาย เมื่อสินค้าส่งถึงปลายทาง

7. การตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าก่อน-หลังการบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ 

8. การสอบทานข้อมูลสินค้าที่บรรจุเข้าตู้คอนเทนเนอร์ ก่อนปล่อยตู้สินค้าส่งคืนท่าเรือ

 

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ : ผู้บฏิบัติงานด้านการนำเข้าสงออก ผู้ปฎิบัติงานในคลังสินค้า และผู้ส่งออกสินค้า

 

.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 02-744-1006 :: E-Mail : training1@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016