2017 : บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด :Logistics,Customs Broker,transport,training,lawyer,equipment,logistics,warehouse for rent,Logistics Service,เช่า, ราคา, เช่าคลัง, คลังสินค้าให้เช่า, คลังสินค้าให้เช่า บางนา บางปู กิ่งแก้ว สุวรรณภุมิ, โกดัง, บริการคลังสินค้า, กระจายสินค้า, บาร์โคด, พื้นที่ว่าง, สต๊อก, Warehouse Service, Warehouse for Rent, Warehouse, DC., Rental, Inventory, WMS, CCTV, C-TPAT, Stuffing, Re-packing, Re-pallet, Storage Document

หลักสูตร : ด้านนำเข้าส่งออกและศุลกากร

การใช้สิทธิประโยชน์ในเขต IEAT [Online]

หัวข้อสัมมนา

1.  พิธีการศุลกากรแบบไร้เอกสาร ที่ใช้กับเขตประกอบการเสรี

2.  สิทธิประโยชน์ทางภาษีกับการผ่านพิธีภายใต้เขตยกเว้นอากร

3.  วิธีการและแนวทางป้องกัน ในการใช้สิทธิประโยชน์ที่อยู่ในเขตต่างๆ

4.  การจัดตั้ง และขอเป็นผู้ดำเนินการ หรือผู้ประกอบกิจการในแต่ละเขต เหมาะกับแต่ละธุรกิจอย่างไร

5.  การควบคุม และข้อระมัดระวัง ในการจัดตั้ง และขอใช้สิทธิประโยชน์ในเขตต่างๆ

6.  หลักเกณฑ์การขอรับสิทธิพิเศษทางภาษีอากรภายใต้เขตประกอบการเสรี

7.  การควบคุมการนำเข้าส่งออกสำหรับของที่ต้องควบคุมนำเข้าส่งออกของกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวของ

.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 02-744-1006 :: E-Mail : training1@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016