2017 : บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด :Logistics,Customs Broker,transport,training,lawyer,equipment,logistics,warehouse for rent,Logistics Service,เช่า, ราคา, เช่าคลัง, คลังสินค้าให้เช่า, คลังสินค้าให้เช่า บางนา บางปู กิ่งแก้ว สุวรรณภุมิ, โกดัง, บริการคลังสินค้า, กระจายสินค้า, บาร์โคด, พื้นที่ว่าง, สต๊อก, Warehouse Service, Warehouse for Rent, Warehouse, DC., Rental, Inventory, WMS, CCTV, C-TPAT, Stuffing, Re-packing, Re-pallet, Storage Document

หลักสูตร : ด้านนำเข้าส่งออกและศุลกากร

ความรู้เกี่ยวกับการนำเข้าเครื่องมือทางการแพทย์ตามระเบียบใหม่ของ อย.

 

              ในการนำเข้า-ส่งออก นั้นจะมีขั้นตอนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าที่เกี่ยวข้อง

กับเครื่องมือทางการแพทย์ ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของ คณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. ซึ่งในปี 2562 มีการประกาศใช้ 

พรบ.เครื่องมือแพทย์ ฉบับใหม่ ที่จะส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงในการขออนุญาตหลายๆอย่าง ผู้นำเข้า จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกำหนดใหม่ เพื่อป้องกันความผิดผลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในกระบวนการนำเข้าจนส่งผลเสียหายต่อธุรกิจ

 

หัวข้อการบรรยาย

1    พรบ.เครื่องมือแพทย์ ปีพ.ศ. 2562

2    คำนิยาม รวมถึงกฏหมายการนำเข้าเครื่องมือแพทย์

3    การจัดประเภท เครื่องมือแพทย์ ตามพรบ.ใหม่

4    การนำเข้าเครื่องมือแพทย์ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาต แจ้งรายการละเอียดหรือขอหนังสือรับรองประกอบการนำเข้า

.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 02-744-1006 :: E-Mail : training1@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016