2017 : สถาบันวิชาการ วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ Document
«« กรกฎาคม 2564 »»
พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ตารางอบรม / สัมมนา ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

No.
หัวข้อฝึกอบรม
วันที่
1

การใช้สิทธิประโยชน์ในเขต IEAT [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

วิทยากร : คุณธนากร แสงพิทูร

สถานที่. : [สัมมนา Online]
07 ก.ค 2564
13:30น. - 14:30น.
2

เทคนิคการจัดเรียงสินค้าแบบต่างๆ [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

วิทยากร : คุณสำเริง อินทร์วงษ์

สถานที่. : [สัมมนา Online]
14 ก.ค 2564
13:30น. - 14:30น.
3

การขนย้ายสินค้าขนาดใหญ่ [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

วิทยากร : คุณสุริยา คำสุวรรณ

สถานที่. : [สัมมนา Online]
19 ก.ค 2564
13:30น. - 14:30น.
4

ข้อกำหนดการส่งสินค้าอันตรายทางอากาศ [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

วิทยากร : คุณโชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์

สถานที่. : [สัมมนา Online]
21 ก.ค 2564
13:30น. - 14:30น.
5

พิธีการศุลกากรเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก (มีค่าใช้จ่าย) บรรยายผ่าน Zoom

วิทยากร : คุณธนากร แสงพิทูร

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE บรรยายผ่าน Zoom
22 ก.ค 2564
09:30น. - 16:30น.
6

การขนส่งสินค้าข้ามแดนไป ไทย-มาเลเซีย [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

วิทยากร : คุณอังคณา กาญจนะแก้ว

สถานที่. : [สัมมนา Online]
26 ก.ค 2564
11:00น. - 11:30น.
7

ข้อปฏิบัติเมื่อถูกบังคับคดี [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

วิทยากร : คุณอำนวย วรรณมาโส

สถานที่. : [สัมมนา Online]
27 ก.ค 2564
15:00น. - 16:00น.
8

เทคนิคการกระจายสินค้าในประเทศ [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

วิทยากร : คุณทิพวรรณ จันทร์จรุงศักดิ์

สถานที่. : [สัมมนา Online]
27 ก.ค 2564
13:30น. - 14:30น.
9

การจ้างแรงงาน / การรับเหมาช่วง ให้มีประสิทธิภาพและถูกต้องตามกฎหมาย [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

วิทยากร : คุณสุวรรณ สุขประเสริฐ

สถานที่. : [สัมมนา Online]
29 ก.ค 2564
13:30น. - 14:30น.
10

เทคนิคการจองระวางเรือ ภายใต้สถานการณ์ตู้คอนเทนเนอร์ขาดแคลน [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

วิทยากร : คุณโชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์

สถานที่. : [สัมมนา Online]
30 ก.ค 2564
14:00น. - 16:00น.

.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 02-744-1006 :: E-Mail : training1@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016