2017 : สถาบันวิชาการ วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ Document
«« มิถุนายน 2564 »»
พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      

ตารางอบรม / สัมมนา ประจำเดือน มิถุนายน 2564

No.
หัวข้อฝึกอบรม
วันที่
1

การวางประกันอากร ศุลกากร [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

วิทยากร : คุณธนากร แสงพิทูร

สถานที่. : [สัมมนา Online]
08 มิ.ย 2564
13:30น. - 14:30น.
2

มาตรฐาน C-T PAT [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

วิทยากร : คุณสำเริง อินทร์วงษ์

สถานที่. : [สัมมนา Online]
11 มิ.ย 2564
13:30น. - 14:30น.
3

การบรรจุตู้สินค้าแบบใช้คนเรียง [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

วิทยากร : คุณสำเริง อินทร์วงษ์

สถานที่. : [สัมมนา Online]
18 มิ.ย 2564
13:30น. - 14:30น.
4

การขนส่งสินค้าข้ามแดนไปกัมพูชา [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

วิทยากร : คุณโชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์

สถานที่. : [สัมมนา Online]
23 มิ.ย 2564
13:30น. - 14:30น.
5

การป้องกันและระงับข้อพิพาทแรงงานในวิกฤติการโควิด 19 [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

วิทยากร : คุณสุวรรณ สุขประเสริฐ

สถานที่. : [สัมมนา Online]
25 มิ.ย 2564
13:30น. - 14:30น.
6

ศิลปะการทวงหนี้บนโลกใบใหม่ [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

วิทยากร : คุณอำนวย วรรณมาโส

สถานที่. : [สัมมนา Online]
28 มิ.ย 2564
13:30น. - 14:30น.
7

มาตรฐานการขนส่ง Q Mark [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

วิทยากร : คุณสุริยา คำสุวรรณ

สถานที่. : [สัมมนา Online]
28 มิ.ย 2564
15:00น. - 16:00น.
8

การเลือกใช้ตาข่ายรัดหน้าตู้ [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

วิทยากร : คุณปิยรัตน์ ศุภสมุทร

สถานที่. : [สัมมนา Online]
29 มิ.ย 2564
11:00น. - 11:30น.
9

เส้นทางการขนส่งสินค้าที่สำคัญในภาคใต้ [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

วิทยากร : คุณศิวกร วิชากิจ

สถานที่. : [สัมมนา Online]
30 มิ.ย 2564
11:00น. - 11:30น.
10

การบริหารความเสี่ยงในงานคลังสินค้าและการควบคุมสินค้าในช่วงวิกฤตโควิด-19 [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

วิทยากร : คุณทิพวรรณ จันทร์จรุงศักดิ์

สถานที่. : [สัมมนา Online]
30 มิ.ย 2564
13:30น. - 14:30น.

.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 02-744-1006 :: E-Mail : training1@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016