2017 : สถาบันวิชาการ วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ Document
«« พฤศจิกายน 2563 »»
พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

ตารางอบรม / สัมมนา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

No.
หัวข้อฝึกอบรม
วันที่
1

ระบบราคาศุลกากร-GATT [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

วิทยากร : คุณธนากร แสงพิทูร

สถานที่. : [สัมมนา Online]
02 พ.ย 2563
13:30น. - 14:30น.
2

การใช้สิทธิพิเศษทางภาษีอากรภายใต้กรอบการค้าเสรีอาเซียน Form D ด้วยระบบ ESS (ปิดรับสมัคร)

วิทยากร : เจ้าหน้าที่กรมการค้าต่างประเทศ

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
04 พ.ย 2563
13:30น. - 16:30น.
3

เทคนิคการบรรจุตู้สินค้าเพื่อการส่งออกตามมาตรฐานสากล และสาธิตการปฏิบัติงานจริง (ปิดรับสมัคร)

วิทยากร : คุณสำเริง อินทร์วงษ์

สถานที่. : ศูนย์สาธิตการบรรจุตู้คอนเทนเนอร์ (ศูนย์กระจายสินค้า V-SERVE ลาซาล 83)
06 พ.ย 2563
09:00น. - 16:00น.
4

ข้อปฏิบัติเมื่อถูกบังคับคดี [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

วิทยากร : คุณอำนวย วรรณมาโส

สถานที่. : [สัมมนา Online]
10 พ.ย 2563
13:30น. - 14:30น.
5

การบริหารจัดการซับคอนแทรคในงานขนส่ง (ปิดรับสมัคร)

วิทยากร : คุณสุริยา คำสุวรรณ

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
12 พ.ย 2563
13:30น. - 16:30น.
6

ความรู้เกี่ยวกับ L/C เพื่อการนำเข้า-ส่งออก (ปิดรับสมัคร)

วิทยากร : อ.วัชระ ปิยะพงษ์

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
13 พ.ย 2563
09:30น. - 16:30น.
7

กฎหมายคุ้มครองแรงงานที่นายจ้างควรรู้ [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

วิทยากร : คุณสุวรรณ สุขประเสริฐ

สถานที่. : [สัมมนา Online]
23 พ.ย 2563
10:00น. - 11:00น.
8

พิธีการศุลกากรและการขนส่งข้ามแดนประเทศเพื่อนบ้าน (มีค่าใช้จ่าย)

วิทยากร : คุณสาธิต ม่วงงาม

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
24 พ.ย 2563
13:30น. - 16:30น.
9

เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหางานคลังสินค้า (มีค่าใช้จ่าย)

วิทยากร : อ.คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
25 พ.ย 2563
09:30น. - 16:30น.
10

การใช้สิทธิประโยชน์สำหรับการนำเข้า-ส่งออก (มีค่าใช้จ่าย)

วิทยากร : คุณธนากร แสงพิทูร

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
26 พ.ย 2563
09:30น. - 16:30น.
11

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงค่าระวางขนส่งทางเรือในไตรมาสแรก ปี 2564 (ปิดรับสมัคร)

วิทยากร : คุณโชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
27 พ.ย 2563
13:30น. - 16:30น.
12

การใช้พาเลทพลาสติกในการบรรจุสินค้า [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

วิทยากร : คุณปิยรัตน์ ศุภสมุทร

สถานที่. : [สัมมนา Online]
30 พ.ย 2563
10:00น. - 11:00น.
13

การขนส่งสินค้าข้ามแดนไป สปป.ลาว [สัมมนา Online]

วิทยากร : คุณสาธิต ม่วงงาม

สถานที่. : [สัมมนา Online]
30 พ.ย 2563
13:30น. - 14:30น.

.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 02-744-1006 :: E-Mail : training1@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016