2017 : สถาบันวิชาการ วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ Document
«« ตุลาคม 2563 »»
พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ตารางอบรม / สัมมนา ประจำเดือน ตุลาคม 2563

No.
หัวข้อฝึกอบรม
วันที่
1

พิธีการศุลกากรสินค้าขาเข้า [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

วิทยากร : คุณธนากร แสงพิทูร

สถานที่. : [สัมมนา Online]
06 ต.ค 2563
13:30น. - 14:30น.
2

เทคนิคการเลือกบรรจุภัณฑ์ใช้ป้องกันสินค้าเสียหายในงานโลจิสติกส์และการส่งออก (มีค่าใช้จ่าย)

วิทยากร : คุณสำเริง อินทร์วงษ์

สถานที่. : ศูนย์สาธิตการบรรจุตู้คอนเทนเนอร์ (ศูนย์กระจายสินค้า V-SERVE ลาซาล 83)
09 ต.ค 2563
09:00น. - 16:00น.
3

การจองระวางส่งออกแบบ LCL [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

วิทยากร : คุณโชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์

สถานที่. : [สัมมนา Online]
12 ต.ค 2563
13:30น. - 14:30น.
4

เทคนิคการเจรจาต่อกรณีข้อพิพาทแรงงาน [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

วิทยากร : คุณสุวรรณ สุขประเสริฐ

สถานที่. : [สัมมนา Online]
14 ต.ค 2563
13:30น. - 16:30น.
5

พิธีการศุลกากรและการขนส่งสินค้าข้ามแดน แม่สอด-ย่างกุ้ง (มีค่าใช้จ่าย)

วิทยากร : คุณสาธิต ม่วงงาม

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
16 ต.ค 2563
13:30น. - 16:30น.
6

เทคนิคการจองระวางขนส่งสินค้าทางอากาศ (มีค่าใช้จ่าย) *** ปิดรับสมัคร ***

วิทยากร : คุณโชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
19 ต.ค 2563
13:30น. - 16:30น.
7

เทคนิคในการรับ-จ่ายสินค้า [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

วิทยากร : คุณสำเริง อินทร์วงษ์

สถานที่. : [สัมมนา Online]
26 ต.ค 2563
13:30น. - 14:30น.
8

เจาะลึกวิธีปฏิบัติพิธีการศุลกากรในการส่งคืนและนำกลับสินค้าโดยไม่เสีย ภาษีอากร (RE-IMPORT & RE-EXPORT) ตาม พรบ.ศุลกากรฉบับ 2560 (ปิดรับสมัคร)

วิทยากร : คุณธนากร แสงพิทูร

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
28 ต.ค 2563
09:30น. - 16:30น.
9

การใช้กระดาษฉากในการแพ็กสินค้า [สัมมนา Online]

วิทยากร : คุณปิยรัตน์ ศุภสมุทร

สถานที่. : [สัมมนา Online]
29 ต.ค 2563
13:30น. - 14:30น.
10

การขนย้ายสินค้าขนาดใหญ่ [สัมมนา Online]

วิทยากร : คุณสุริยา คำสุวรรณ

สถานที่. : [สัมมนา Online]
30 ต.ค 2563
13:30น. - 14:30น.

.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 02-744-1006 :: E-Mail : training1@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016