2017 : สถาบันวิชาการ วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ Document
«« พฤศจิกายน 2562 »»
พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

ตารางอบรม / สัมมนา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

No.
หัวข้อฝึกอบรม
วันที่
1

เทคนิคการบรรจุตู้สินค้าเพื่อการส่งออกตามมาตรฐานสากล และสาธิตการปฏิบัติงานจริง

วิทยากร : คุณสำเริง อินทร์วงษ์

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
06 พ.ย 2562
09:00น. - 16:00น.
2

ความรู้เกี่ยวกับ L/C เพื่อการนำเข้า-ส่งออก

วิทยากร : อ.วัชระ ปิยะพงษ์

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
12 พ.ย 2562
09:30น. - 16:30น.
3

พิธีการศุลกากรและการขนส่งสินค้าข้ามแดน แม่สอด-ย่างกุ้ง

วิทยากร : คุณสาธิต ม่วงงาม

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
13 พ.ย 2562
13:30น. - 16:30น.
4

การบริหารจัดการเอาซอร์ทในงานขนส่ง (LOGISTICS OUTSOURCE MANAGEMENT) *** เลื่อน ติดต่อเจ้าหน้าที่ ***

วิทยากร : คุณสุริยา คำสุวรรณ

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
18 พ.ย 2562
13:30น. - 16:30น.
5

เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหางานคลังสินค้า

วิทยากร : อ.คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
19 พ.ย 2562
09:30น. - 16:30น.
6

พิธีการศุลกากรเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก *** เลื่อนไปวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ***

วิทยากร : คุณธนากร แสงพิทูร

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
21 พ.ย 2562
09:30น. - 16:30น.
7

Using privileges and Customs Tax Privileges *** เลื่อน ติดต่อเจ้าหน้าที่ ***

วิทยากร : Dr. Thanet Sorat (Authorized Customs Specialist) Mr. Takayuki Yoshinari (Sale Manager For Japanese Account) Mr. Thanakorn Sangpitoon (Authorized Customs Specialist)

สถานที่. : WHA Training Center อาคาร ESIE Plaza 1 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จ.ระยอง
22 พ.ย 2562
13:00น. - 16:00น.
8

การใช้สิทธิพิเศษทางภาษีอากรภายใต้กรอบการค้าเสรีอาเซียน และอาเซียน-จีน (E Form D & Form E)

วิทยากร : เจ้าหน้าที่กรมการค้าต่างประเทศ

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
27 พ.ย 2562
09:30น. - 16:30น.
9

เทคนิคการคำนวณต้นทุนเพื่อให้ได้สิทธิพิเศษทางภาษี สำหรับการนำเข้า-ส่งออกตามกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า

วิทยากร : อ.สมบูรณ์พงษ์ พุกกะเวส

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
29 พ.ย 2562
09:30น. - 16:30น.

















.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 02-744-1006 :: E-Mail : training1@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016