2017 : สถาบันวิชาการ วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ Document
«« ตุลาคม 2562 »»
พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

ตารางอบรม / สัมมนา ประจำเดือน ตุลาคม 2562

No.
หัวข้อฝึกอบรม
วันที่
1

INCOTERMS 2010 และการจัดทำเอกสารการค้าระหว่างประเทศ

วิทยากร : อ.วัชระ ปิยะพงษ์

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
08 ต.ค 2562
09:30น. - 16:30น.
2

การใช้สิทธิประโยชน์ และสิทธิพิเศษทางภาษีของศุลกากร

วิทยากร : คุณธนากร แสงพิทูร

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
11 ต.ค 2562
09:30น. - 16:30น.
3

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขออนุญาตขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย สำหรับสินค้านำเข้า-ส่งออก

วิทยากร : เจ้าหน้าที่สำนักควบคุมวัตถุอันตราย กรมโรงงานอุตสาหกรรม

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
16 ต.ค 2562
13:30น. - 16:30น.
4

พิธีการศุลกากรสำหรับการส่งออกสินค้าและการจัดเตรียมเอกสาร (สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านส่งออก) === ปิดรับสมัคร ===

วิทยากร : คุณธนากร แสงพิทูร

สถานที่. : WHA Training Center อาคาร ESIE Plaza 1 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จ.ระยอง
17 ต.ค 2562
09:30น. - 16:30น.
5

เทคนิคการเช็คสต็อกอย่างมีประสิทธิภาพ === เลื่อน ติดต่อเจ้าหน้าที่ ===

วิทยากร : อ.คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
18 ต.ค 2562
09:30น. - 16:30น.
6

เทคนิคการบริหารงานจัดซื้ออย่างมืออาชีพ

วิทยากร : อ.กมลทิพย์ จันทรมัส

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
21 ต.ค 2562
09:30น. - 16:30น.
7

กลยุทธ์การบริหารงานจัดซื้อแบบทันเวลา

วิทยากร : อ.อนันต์ ดีโรจนวงศ์

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
29 ต.ค 2562
09:30น. - 16:30น.
8

เทคนิคการเลือกบรรจุภัณฑ์ใช้ป้องกันสินค้าเสียหายในงานโลจิสติกส์และการส่งออก

วิทยากร : คุณสำเริง อินทร์วงษ์

สถานที่. : ศูนย์สาธิตการบรรจุตู้คอนเทนเนอร์ (ศูนย์กระจายสินค้า V-SERVE ลาซาล 83)
31 ต.ค 2562
09:00น. - 16:00น.

.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 02-744-1006 :: E-Mail : training1@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016