2017 : สถาบันวิชาการ วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ Document
«« กันยายน 2566 »»
พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

ตารางอบรม / สัมมนา ประจำเดือน กันยายน 2566

No.
หัวข้อฝึกอบรม
วันที่
1

[ONLINE] เทคนิคการจองระวางและแนวโน้มค่าระวางในปี 2567

วิทยากร : อ. โชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์

สถานที่. : Online
07 ก.ย 2566
14:00น. - 14:30น.
2

[Onsite] การขนส่งและการกระจายสินค้าควบคุมอุณหภูมิ (Chilled & Frozen Logistics Transport)

วิทยากร : คุณนิชาภา จุฑาประทีป

สถานที่. : ศูนย์พัฒนาทักษะบุคลากรขนส่งและการแพ็คกิ้ง (ศูนย์กระจายสินค้า V-SERVE ซอย ลาซาล 83)
13 ก.ย 2566
13:30น. - 16:30น.
3

[ONLINE] การปฎิบัติตามข้อกฎหมายข้อบังคับการขนย้ายเครื่องจักรและขนย้ายสินค้าขนาดใหญ่

วิทยากร : คุณนฤดม พรมสมบัติ

สถานที่. : Online
14 ก.ย 2566
13:30น. - 14:00น.
4

[Onsite] **ปิดรับสมัคร** การใช้สิทธิประโยชน์และสิทธิพิเศษในการนำเข้า-ส่งออกสินค้า จังหวัดลำพูน [รอบเช้า]

วิทยากร : อ. ธนากร แสงพิทูร / อ. ทิพวรรณ จันทร์จรุงศักดิ์

สถานที่. : ณ โรงแรมแกรนด์ ปา แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดลำพูน
19 ก.ย 2566
09:00น. - 12:00น.
5

[Onsite] เทคนิคการบรรจุตู้เพื่อการส่งออกตามมาตรฐานความปลอดภัย C-TPAT จังหวัดลำพูน [รอบบ่าย]

วิทยากร : อ. ธนากร แสงพิทูร / อ. ทิพวรรณ จันทร์จรุงศักดิ์

สถานที่. : ณ โรงแรมแกรนด์ ปา แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดลำพูน
19 ก.ย 2566
13:00น. - 16:00น.
6

[Onsite] การบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์และเลือกใช้อุปกรณ์ (Packaging Management)

วิทยากร : คุณปทิตตา จันทร์สิน

สถานที่. : ศูนย์พัฒนาทักษะบุคลากรขนส่งและการแพ็คกิ้ง (ศูนย์กระจายสินค้า V-SERVE ซอย ลาซาล 83)
20 ก.ย 2566
13:30น. - 16:30น.
7

[Onsite] การจัดการขนส่งและคลังสินค้าตามมาตรฐานความปลอดภัยระหว่างประเทศ (C-TPAT)

วิทยากร : คุณสำเริง อินทร์วงษ์

สถานที่. : คลังสินค้าสาขาภาคใต้
20 ก.ย 2566
13:30น. - 16:30น.
8

[ONLINE] การใช้ถุงลมกันกระแทก (Air Bag) ในการบรรจุตู้สินค้า

วิทยากร : อ. ปิยรัตน์ ศุภสมุทร

สถานที่. : Online
21 ก.ย 2566
13:30น. - 14:30น.
9

[Onsite] **ปิดรับสมัคร** ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี การชดเชยอากรและการคืนอากรตามมาตรา 29

วิทยากร : อ.สุชาทิพย์ จันทร์ทอง

สถานที่. : สถาบันไทย - เยอรมัน จังหวัดชลบุรี
26 ก.ย 2566
13:30น. - 16:30น.
10

[Onsite] การบริหารงานจัดซื้อจัดจ้างมืออาชีพ

วิทยากร : คุณอริสรา จันทรา

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
27 ก.ย 2566
09:30น. - 16:30น.
11

[ONLINE] เทคนิคการร่างและตรวจสอบสัญญาเพื่อธุรกิจ

วิทยากร : อ. อำนวย วรรณมาโส

สถานที่. : สัมมนา Online ***สัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย***
27 ก.ย 2566
14:00น. - 14:30น.
12

[Onsite] มาตรฐานอาชีพการจัดการคลังสินค้า

วิทยากร : คุณทิพวรรณ จันทร์จรุงศักดิ์

สถานที่. : โรงแรมเมสัน เพลส ถ.แพรกษา บางปู
28 ก.ย 2566
13:30น. - 16:30น.

.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 02-744-1006 :: E-Mail : training1@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016