2017 : สถาบันวิชาการ วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ Document
«« ตุลาคม 2566 »»
พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

ตารางอบรม / สัมมนา ประจำเดือน ตุลาคม 2566

No.
หัวข้อฝึกอบรม
วันที่
1

[Onsite] หลักการขนส่งสินค้าทางถนนผ่านด่านแม่สอด-เมียวดี-ย่างกุ้ง เมียนมาร์

วิทยากร : คุณโชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
03 ต.ค 2566
13:30น. - 16:30น.
2

[Onsite] การบริหารจัดการทางด้านการบัญชี และ การเงิน สำหรับผู้บริหาร

วิทยากร : อ.มาลี จตุรัส

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
06 ต.ค 2566
09:30น. - 16:30น.
3

[Onsite] **ปิดรับสมัคร** การจัดการขนส่งและคลังสินค้าตามมาตรฐานความปลอดภัยระหว่างประเทศ (C-TPAT)

วิทยากร : อ. ทิพวรรณ จันทร์จรุงศักดิ์

สถานที่. : ศูนย์พัฒนาทักษะบุคลากรขนส่งและการแพ็คกิ้ง (ศูนย์กระจายสินค้า V-SERVE ซอย ลาซาล 83)
11 ต.ค 2566
13:30น. - 16:30น.
4

[Onsite] การบรรจุตู้คอนเทนเนอร์เพื่อการส่งออก

วิทยากร : คุณทิพวรรณฯ / คุณสมศักดิ์ สมานพันธ์ุ

สถานที่. : ศูนย์พัฒนาทักษะบุคลากรขนส่งและการแพ็คกิ้ง (ศูนย์กระจายสินค้า V-SERVE ซอย ลาซาล 83)
18 ต.ค 2566
13:30น. - 16:30น.
5

[Onsite] มาตรฐานอาชีพการจัดการคลังสินค้า

วิทยากร : คุณทิพวรรณ จันทร์จรุงศักดิ์

สถานที่. : ศูนย์พัฒนาทักษะบุคลากรขนส่งและการแพ็คกิ้ง (ศูนย์กระจายสินค้า V-SERVE ซอย ลาซาล 83)
19 ต.ค 2566
13:30น. - 16:30น.
6

[Onsite] ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี การชดเชยอากรและการคืนอากรตามมาตรา 29 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)

วิทยากร : คุณสุชาทิพย์ จันทร์ทอง

สถานที่. : โรงแรมบรรจงบุรี ห้องแกรนด์บอลลูน 3 จังหวัดสุราษฎร์ธานี
19 ต.ค 2566
13:30น. - 16:30น.
7

[Onsite] มาตรฐานอาชีพการจัดการด้านขนส่ง

วิทยากร : อ. สุริยา คำสุวรรณ

สถานที่. : ศูนย์พัฒนาทักษะบุคลากรขนส่งและการแพ็คกิ้ง (ศูนย์กระจายสินค้า V-SERVE ซอย ลาซาล 83)
20 ต.ค 2566
09:00น. - 16:00น.
8

[Onsite] เทคนิคการเช็คสต็อกสินค้าคงคลังอย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยากร : อ.คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
24 ต.ค 2566
09:30น. - 16:30น.
9

[Onsite] กระบวนการจัดซื้อจัดหา ระหว่างประเทศ

วิทยากร : อ.นพปดฎ สุวรรณทรัพย์

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
25 ต.ค 2566
09:30น. - 16:30น.
10

[Onsite] การนำเข้า-ส่งออกทางอากาศที่ควรรู้ จ.สงขลา

วิทยากร : คุณองอาจ เพ็ชรผ่อง

สถานที่. : โรงแรมเอซี สปอร์ตเซ็นเตอร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
25 ต.ค 2566
13:30น. - 16:30น.
11

[Onsite] พิธีการศุลกากรเพื่อการนำเข้า - ส่งออกสำหรับธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า

วิทยากร : อ. ธนากร แสงพิทูร

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
26 ต.ค 2566
13:30น. - 16:30น.
12

[Onsite] **ปิดรับสมัคร**เทคนิคการบรรจุตู้เพื่อการส่งออกตามมาตรฐานความปลอดภัย C-TPAT จังหวัดนครราชสีมา

วิทยากร : อ.สำเริง อินทรวงษ์

สถานที่. : โรงแรมไอซาน่า โคราช (Aisana Korat) ณ ห้องโฮมฮัก 1
26 ต.ค 2566
13:00น. - 16:00น.
13

[Onsite] V-SERVE OPEN HOUSE "เทคนิคการแพ็คสินค้าและบรรจุตู้คอนเทนเนอร์ด้วยความถูกต้องและปลอดภัย"

วิทยากร : คุณทิพวรรณ จันทร์จรุงศักดิ์

สถานที่. : ศูนย์พัฒนาทักษะบุคลากรขนส่งและการแพ็คกิ้ง (ศูนย์กระจายสินค้า V-SERVE ซอย ลาซาล 83)
27 ต.ค 2566
13:30น. - 16:30น.
14

[Onsite] การขอ หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าเพื่อใช้สิทธิพิเศษทางภาษีอากรภายใต้กรอบการค้าเสรีต่างๆ (E Form D, Form E, Form JTEPA และ Form AJ)

วิทยากร : วิทยากร: กรมการค้าต่างประเทศ

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
30 ต.ค 2566
09:30น. - 16:30น.
15

[Onsite] **ปิดรับสมัคร** การใช้สิทธิประโยชน์และสิทธิพิเศษในการนำเข้า-ส่งออกสินค้า จังหวัดระยอง

วิทยากร : อ. ธนากร แสงพิทูร

สถานที่. : โรงเเรมโฮลเทล ฟิวส์ จ.ระยอง
31 ต.ค 2566
13:30น. - 16:30น.

.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 02-744-1006 :: E-Mail : training1@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016