2017 : สถาบันวิชาการ วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ Document
«« กันยายน 2564 »»
พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    

ตารางอบรม / สัมมนา ประจำเดือน กันยายน 2564

No.
หัวข้อฝึกอบรม
วันที่
1

การบรรจุตู้สินค้าแบบ Slip Sheet [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

วิทยากร : คุณสำเริง อินทร์วงษ์

สถานที่. : [สัมมนา Online]
07 ก.ย 2564
13:30น. - 14:30น.
2

ของต้องห้าม/ต้องกำกัด ในการนำเข้า [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

วิทยากร : คุณธนากร แสงพิทูร

สถานที่. : [สัมมนา Online]
10 ก.ย 2564
13:30น. - 14:30น.
3

การขนส่งสินค้าไป สปป.ลาว [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

วิทยากร : คุณโชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์

สถานที่. : [สัมมนา Online]
15 ก.ย 2564
13:30น. - 14:30น.
4

เทคนิคการบรรจุตู้สินค้าเพื่อการส่งออกตามมาตรฐานสากล (มีค่าใช้จ่าย)

วิทยากร : คุณสำเริง อินทร์วงษ์

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE บรรยายผ่าน Zoom
17 ก.ย 2564
13:30น. - 16:30น.
5

มาตรฐานการป้องกันโควิค-19 ในภาคขนส่ง [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

วิทยากร : คุณสุริยา คำสุวรรณ

สถานที่. : [สัมมนา Online]
21 ก.ย 2564
13:30น. - 14:30น.
6

ขั้นตอนการขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับบัตรภาษีในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (บัตรภาษีชดเชยอากรในระบบอิเล็กทรอนิกส์) [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

วิทยากร : คุณสุชาทิพย์ จันทร์ทอง

สถานที่. : [สัมมนา Online]
21 ก.ย 2564
11:00น. - 12:00น.
7

ความรู้เบื่องต้นเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์เซฟตี้ [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

วิทยากร : คุณปิยรัตน์ ศุภสมุทร

สถานที่. : [สัมมนา Online]
22 ก.ย 2564
13:30น. - 14:30น.
8

วิธีปฏิบัติพิธีการศุลกากรในการส่งคืนและนำกลับสินค้าโดยไม่เสียภาษีอากร (RE-IMPORT & RE-EXPORT) ตาม พรบ.ศุลกากรฉบับ 2560 ***มีค่าใช้จ่าย***

วิทยากร : คุณธนากร แสงพิทูร

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
23 ก.ย 2564
13:30น. - 16:30น.
9

ข้อปฏิบัติการลงโทษลูกจ้าง ตามกฎหมายแรงงาน [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

วิทยากร : คุณสุวรรณ สุขประเสริฐ

สถานที่. : [สัมมนา Online]
24 ก.ย 2564
13:30น. - 14:30น.
10

เทคนิคการจองระวางขนส่งสินค้าทางอากาศ [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

วิทยากร : คุณโชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์

สถานที่. : [สัมมนา Online]
27 ก.ย 2564
13:30น. - 14:30น.
11

เทคนิคการตรวจสอบตู้สินค้าแบบ 7 จุด [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

วิทยากร : คุณสำเริง อินทร์วงษ์

สถานที่. : [สัมมนา Online]
29 ก.ย 2564
13:30น. - 14:30น.
12

การขนส่งสินค้าทางอากาศในภาคใต้ [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

วิทยากร : คุณอังคณา กาญจนะแก้ว

สถานที่. : [สัมมนา Online]
30 ก.ย 2564
11:00น. - 11:30น.

.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 02-744-1006 :: E-Mail : training1@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016