2017 : สถาบันวิชาการ วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ Document
«« ตุลาคม 2564 »»
พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

ตารางอบรม / สัมมนา ประจำเดือน ตุลาคม 2564

No.
หัวข้อฝึกอบรม
วันที่
1

พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กับสิ่งที่นายจ้างต้องปฏิบัติ [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

วิทยากร : คุณอำนวย วรรณมาโส

สถานที่. : [สัมมนา Online]
07 ต.ค 2564
13:30น. - 14:30น.
2

การจัดการคลังสินค้าเบื้องต้น [รับชมย้อนหลังและลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารประกอบการสัมมนา]

วิทยากร : คุณสำเริง อินทร์วงษ์

สถานที่. : [สัมมนา Online]
11 ต.ค 2564
13:30น. - 14:30น.
3

มาตรฐานการจัดการด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในงานขนส่ง [สัมมนา Online]

วิทยากร : คุณสุริยา คำสุวรรณ

สถานที่. : [สัมมนา Online]
21 ต.ค 2564
13:30น. - 14:30น.
4

แนวโน้มค่าระวางช่วงปลายปี 2564 [สัมมนา Online]

วิทยากร : คุณโชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์

สถานที่. : [สัมมนา Online]
25 ต.ค 2564
11:00น. - 11:30น.
5

การป้องกันสินค้าเสียหายจากการขนส่งด้วยถุงลมกันกระแทกและตาข่ายกันสินค้าร่วงหล่น [สัมมนา Online]

วิทยากร : คุณปิยรัตน์ ศุภสมุทร

สถานที่. : [สัมมนา Online]
26 ต.ค 2564
13:30น. - 14:30น.
6

สถานการณ์การส่งออกไป สปป.ลาว [สัมมนา Online]

วิทยากร : คุณโชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์

สถานที่. : [สัมมนา Online]
27 ต.ค 2564
13:30น. - 14:30น.
7

ขั้นตอนการขนย้ายสินค้าขนาดใหญ่ขึ้นที่สูง [สัมมนา Online]

วิทยากร : คุณทิพวรรณ จันทร์จรุงศักดิ์

สถานที่. : [สัมมนา Online]
28 ต.ค 2564
13:30น. - 14:30น.
8

การชดเชยอากร สำหรับผู้ส่งออก [สัมมนา Online]

วิทยากร : คุณธนากร แสงพิทูร

สถานที่. : [สัมมนา Online]
29 ต.ค 2564
11:00น. - 11:30น.
9

เทคนิคการตีลังเพื่อป้องกันสีนค้าเสียหาย [สัมมนา Online]

วิทยากร : คุณสำเริง อินทร์วงษ์

สถานที่. : [สัมมนา Online]
29 ต.ค 2564
13:30น. - 14:30น.

.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 02-744-1006 :: E-Mail : training1@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016