2017 : สถาบันวิชาการ วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ Document
«« พฤษภาคม 2567 »»
พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

ตารางอบรม / สัมมนา ประจำเดือน พฤษภาคม 2567

No.
หัวข้อฝึกอบรม
วันที่
1

[Onsite] พิธีการศุลกากรและการจัดเตรียม เอกสารในการนำเข้า - ส่งออก

วิทยากร : อ. ธนากร แสงพิทูร

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
14 พ.ค 2567
09:30น. - 16:30น.
2

[Onsite] เทคนิคการบรรจุตู้สินค้าเพื่อการส่งออกตามมาตรฐาน C - TPAT (17 Point)

วิทยากร : อ.สำเริง อินทรวงษ์

สถานที่. : ศูนย์พัฒนาทักษะบุคลากรขนส่งและการแพ็คกิ้ง (ศูนย์กระจายสินค้า V-SERVE ซอย ลาซาล 83)
17 พ.ค 2567
09:00น. - 16:00น.
3

[Onsite] การขนย้ายเครื่องจักรและขนย้ายสินค้าขนาดใหญ่สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

วิทยากร : คุณนฤดม พรหมสมบัติ [วิศวกรทางด้านโลจิสติกส์]

สถานที่. : ศูนย์พัฒนาทักษะบุคลากรขนส่งและการแพ็คกิ้ง (ศูนย์กระจายสินค้า V-SERVE ซอย ลาซาล 83)
21 พ.ค 2567
13:30น. - 16:30น.
4

[ปิดรับลงทะเบียน] การใช้สิทธิประโยชน์และสิทธิพิเศษในการนำเข้า-ส่งออกสินค้า (คลังสินค้า V-SERVE จ.นครราชสีมา)

วิทยากร : อ. ธนากร แสงพิทูร

สถานที่. : คลังสินค้าวี-เซิร์ฟ นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.นครราชสีมา
21 พ.ค 2567
13:30น. - 16:30น.
5

[Onsite] การจัดทำเอกสารการส่งออกอย่างมืออาชีพ

วิทยากร : อ. มนตรี ยุวชาติ อดีตเจ้าหน้าที่บริหาร Asst. Vice President บมจ. ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
27 พ.ค 2567
09:30น. - 16:30น.
6

[Onsite] หลักเกณฑ์การแพ็คสินค้าและบรรจุตู้คอนเทนเนอร์เพื่อการส่งออก [จังหวัดสงขลา]

วิทยากร : อ.สำเริง อินทรวงษ์

สถานที่. : ห้องประชุมสัมมนา คลังสินค้าวี-เซิร์ฟ หาดใหญ่
28 พ.ค 2567
13:30น. - 17:00น.
7

[Online] ความเสี่ยงการขนส่งสินค้าทางถนนด่านแม่สอด-เมียวดี-ย่างกุ้ง เมียนมาร์

วิทยากร : อ. โชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์ [ผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งระหว่างประเทศ Cross Border]

สถานที่. : Online ผ่านโปรแกรม Zoom
30 พ.ค 2567
13:30น. - 16:30น.

.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 02-744-1006 :: E-Mail : training1@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016