2017 : สถาบันวิชาการ วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ Document
«« เมษายน 2567 »»
พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

ตารางอบรม / สัมมนา ประจำเดือน เมษายน 2567

No.
หัวข้อฝึกอบรม
วันที่
1

[Online] ความเสี่ยงการขนส่งสินค้าทางถนนด่านแม่สอด-เมียวดี-ย่างกุ้ง เมียนมาร์

วิทยากร : อ. โชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์ [ผู้เชี่ยวชาญด้านการขนส่งระหว่างประเทศ Cross Border]

สถานที่. : Online ผ่านโปรแกรม Zoom
04 เม.ย 2567
13:30น. - 16:30น.
2

[Onsite] การขอหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าเพื่อใช้สิทธิพิเศษทางภาษีอากรภายใต้กรอบการค้าเสรีต่างๆ (E Form D, Form E, Form JTEPA และ Form AJ)

วิทยากร : คุณสุวดี นิยมไทย (กรมการค้าต่างประเทศ)

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
05 เม.ย 2567
09:30น. - 16:30น.
3

[Onsite & Online] ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี การชดเชยอากรและการคืนอากรตามมาตรา 29

วิทยากร : อ.สุชาทิพย์ จันทร์ทอง

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
23 เม.ย 2567
09:30น. - 16:30น.
4

[Onsite & Online] เจาะลึกวิธีปฏิบัติพิธีการศุลกากรในการส่งคืนและนำกลับสินค้าโดยไม่เสียภาษีอากร (RE-IMPORT & RE-EXPORT)

วิทยากร : อ. ธนากร แสงพิทูร

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
24 เม.ย 2567
09:30น. - 16:30น.
5

[Onsite] การบริหารงานจัดซื้อและการจัดการสต็อกเพื่อลดต้นทุน

วิทยากร : อ. อนันต์ ดีโรจนวงศ์

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
25 เม.ย 2567
09:30น. - 16:30น.

.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 02-744-1006 :: E-Mail : training1@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016