2017 : สถาบันวิชาการ วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ Document
«« เมษายน 2566 »»
พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            

ตารางอบรม / สัมมนา ประจำเดือน เมษายน 2566

No.
หัวข้อฝึกอบรม
วันที่
1

[ONLINE] เกณฑ์การระงับคดีศุลกากร

วิทยากร : อ. ธนากร แสงพิทูร

สถานที่. : สัมมนา Online ***สัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย***
20 เม.ย 2566
13:30น. - 14:30น.
2

[Onsite] การจัดการคลังสินค้าระดับต้น

วิทยากร : อ.นราวดี สมชาติ

สถานที่. : ศูนย์พัฒนาทักษะบุคลากรขนส่งและการแพ็คกิ้ง (ศูนย์กระจายสินค้า V-SERVE ลาซาล 83)
21 เม.ย 2566
09:30น. - 16:30น.
3

[ONLINE] หลักการส่งสินค้าผ่านแดนไทย - สปป.ลาว

วิทยากร : อ. โชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์

สถานที่. : สัมมนา Online ***สัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย***
21 เม.ย 2566
13:30น. - 14:30น.
4

[ONLINE] พิธีการศุลกากรในการนำเข้า - ส่งออก สำหรับธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริม BOI

วิทยากร : อ. ธนากร แสงพิทูร

สถานที่. : สัมมนา Online ***สัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย***
24 เม.ย 2566
13:30น. - 14:30น.
5

[Onsite] หลักการนำเข้า - ส่งออก เบื้องต้น

วิทยากร : อ.นราวดี สมชาติ

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
25 เม.ย 2566
09:30น. - 16:30น.
6

[ONLINE] เทคนิคการขนส่ง และการกระจายสินค้าจาก DC.

วิทยากร : อ. ทิพวรรณ จันทร์จรุงศักดิ์

สถานที่. : สัมมนา Online ***สัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย***
27 เม.ย 2566
13:30น. - 14:30น.
7

[Onsite] หลักการแพ็คสินค้าและเลือกใช้อุปกรณ์สำหรับส่งออก

วิทยากร : คุณสำเริง/คุณสมศักดิ์

สถานที่. : ศูนย์พัฒนาทักษะบุคลากรขนส่งและการแพ็คกิ้ง (ศูนย์กระจายสินค้า V-SERVE ลาซาล 83)
27 เม.ย 2566
13:30น. - 16:30น.
8

[ONLINE] สถานกรณ์ขนส่งสินค้าทางรถผ่านด่านไทย-เมียนมาร์

วิทยากร : อ. โชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์

สถานที่. : สัมมนา Online ***สัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย***
27 เม.ย 2566
11:00น. - 12:00น.
9

[ONLINE] การใช้ถุงลมกันกระแทก (Air Bag) ในการบรรจุตู้สินค้า

วิทยากร : อ. ปิยรัตน์ ศุภสมุทร

สถานที่. : สัมมนา Online ***สัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย***
28 เม.ย 2566
13:30น. - 14:30น.
10

[Onsite] มาตรฐานการขนส่ง Q-Mark และQ-Cold Chan

วิทยากร : อ. สุริยา คำสุวรรณ

สถานที่. : ศูนย์พัฒนาทักษะบุคลากรขนส่งและการแพ็คกิ้ง (ศูนย์กระจายสินค้า V-SERVE ลาซาล 83)
28 เม.ย 2566
13:30น. - 16:30น.

.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 02-744-1006 :: E-Mail : training1@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016