2017 : สถาบันวิชาการ วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ Document
«« พฤษภาคม 2566 »»
พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

ตารางอบรม / สัมมนา ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

No.
หัวข้อฝึกอบรม
วันที่
1

[ONLINE] การบริหารความเสี่ยงภายในคลังสินค้า

วิทยากร : อ. ทิพวรรณ จันทร์จรุงศักดิ์

สถานที่. : สัมมนา Online ***สัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย***
02 พ.ค 2566
13:30น. - 14:30น.
2

[ONLINE : ZOOM] สิทธิประโยชน์ทางภาษี

วิทยากร : อ.สุชาทิพย์ จันทร์ทอง

สถานที่. : สัมมนา Online ***สัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย***
10 พ.ค 2566
13:00น. - 16:00น.
3

[ONLINE] เทคนิคการร่างและตรวจสอบสัญญาเพื่อธุรกิจ

วิทยากร : อ. อำนวย วรรณมาโส

สถานที่. : สัมมนา Online ***สัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย***
18 พ.ค 2566
14:00น. - 15:00น.
4

[ONLINE] เทคนิคการต่อรองค่าระวาง และการคำนวณต้นทุนค่าระวางสำหรับนำเข้า-ส่งออกทางเรือ

วิทยากร : อ. โชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์

สถานที่. : สัมมนา Online ***สัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย***
19 พ.ค 2566
13:30น. - 14:30น.
5

[Onsite] พิธีการศุลกากรเพื่อการส่งออก (เลือนมาจาก 29 มีนาคม 2566)

วิทยากร : อ. สินศักดิ์ ตวงหิรัญวิมล

สถานที่. : ณ โรงแรม Mayson Place ณ.แพรกษา (ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมบางปู)
23 พ.ค 2566
13:30น. - 16:30น.
6

[ONLINE] หลักการการติดตามหนี้สินทางธุรกิจ **ปิดรับสมัคร**

วิทยากร : อ. อำนวย วรรณมาโส

สถานที่. : สัมมนา Online ***สัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย***
24 พ.ค 2566
13:30น. - 14:30น.
7

[Onsite] การบรรจุตู้สินค้าเพื่อการส่งออก

วิทยากร : คุณสำเริง อินทร์วงษ์ / คุณสมศักดิ์ สมานพันธ์

สถานที่. : ศูนย์พัฒนาทักษะบุคลากรขนส่งและการแพ็คกิ้ง (ศูนย์กระจายสินค้า V-SERVE ซอย ลาซาล 83)
25 พ.ค 2566
13:30น. - 16:30น.
8

[Onsite] เทคนิคการจัดการและตัดบัญชีสต๊อกสินค้าอย่างมืออาชีพ

วิทยากร : ดร.พัทธีร์รา จิระอุดมสาโรจน์

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
26 พ.ค 2566
09:30น. - 16:30น.
9

[Onsite] มาตรฐานอาชีพการจัดการด้านขนส่ง **ปิดรับสมัคร**

วิทยากร : อ. สุริยา คำสุวรรณ / อ.เกษมศรี นาคบุตร

สถานที่. : ศูนย์พัฒนาทักษะบุคลากรขนส่งและการแพ็คกิ้ง (ศูนย์กระจายสินค้า V-SERVE ซอย ลาซาล 83)
29 พ.ค 2566
13:30น. - 16:30น.
10

[Onsite] พิธีการศุลกากรและการจัดเตรียมเอกสารในการนำเข้า - ส่งออก

วิทยากร : อ. สินศักดิ์ ตวงหิรัญวิมล

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
30 พ.ค 2566
09:30น. - 16:30น.
11

[ONLINE] หลักการใช้งานแผ่น Slip Sheet

วิทยากร : อ. ปิยรัตน์ ศุภสมุทร

สถานที่. : สัมมนา Online ***สัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย***
31 พ.ค 2566
13:30น. - 14:30น.
12

[Onsite] การจัดการความปลอดภัย 10S Safety Transport ภายใต้มาตรฐาน Q-MARK **ปิดรับสมัคร**

วิทยากร : คุณสุริยา คำสุวรรณ / คุณเกษมศรี นาคบุตร / คุณอภิสิทธิ์ แสนอินทะ

สถานที่. : ศูนย์พัฒนาทักษะบุคลากรขนส่งและการแพ็คกิ้ง (ศูนย์กระจายสินค้า V-SERVE ซอย ลาซาล 83)
31 พ.ค 2566
13:30น. - 16:30น.

.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 02-744-1006 :: E-Mail : training1@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016