2017 : สถาบันวิชาการ วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ Document
«« กรกฎาคม 2567 »»
พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

ตารางอบรม / สัมมนา ประจำเดือน กรกฎาคม 2567

No.
หัวข้อฝึกอบรม
วันที่
1

[Online:ZOOM] การวางประกันโต้แย้งพิกัด การอุทธรณ์และการคืนอากรทั่วไป

วิทยากร : อ.วิชัย มากวัฒนสุข อดีตผู้อำนวยการส่วนคดีแพ่งและคดีปกครอง สำนักกฎหมาย กรมศุลกากร

สถานที่. : Online ผ่านโปรแกรม Zoom
04 ก.ค 2567
13:30น. - 16:30น.
2

[Onsite] การบริหารงานจัดซื้อและการจัดการซัพพลายเออร์อย่างมืออาชีพ (Purchasing & Supplier Management)

วิทยากร : อ. อนันต์ ดีโรจนวงศ์

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE อาคาร MD Tower ชั้น 20
05 ก.ค 2567
09:30น. - 16:30น.
3

[Onsite] เทคนิคการ Stuffing Loading สินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์

วิทยากร : อ.สำเริง อินทรวงษ์ & อ.สมศักดิ์ สมานพันธ์

สถานที่. : ศูนย์พัฒนาทักษะบุคลากรขนส่งและการแพ็คกิ้ง (ศูนย์กระจายสินค้า V-SERVE ซอย ลาซาล 83)
11 ก.ค 2567
09:30น. - 16:30น.
4

[Onsite] INCOTERMS 2020 เงื่อนไขการส่งมอบสินค้า

วิทยากร : อ.มนตรี ยุวชาติ

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE อาคาร MD Tower ชั้น 20
18 ก.ค 2567
09:30น. - 16:30น.
5

[Online:ZOOM] ระบบควบคุมทางศุลกากร ความผิดและหลักเกณฑ์การระงับคดี

วิทยากร : อ.วิชัย มากวัฒนสุข อดีตผู้อำนวยการส่วนคดีแพ่งและคดีปกครอง สำนักกฎหมาย กรมศุลกากร

สถานที่. : Online ผ่านโปรแกรม Zoom
24 ก.ค 2567
13:30น. - 16:30น.
6

[Onsite] พิธีการศุลกากรเพื่อการนำเข้า-ส่งออก [จังหวัด นครราชสีมา]

วิทยากร : อ. ธนากร แสงพิทูร

สถานที่. : สมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลัง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ.เมือง [จังหวัด นครราชสีมา]
24 ก.ค 2567
13:30น. - 16:30น.
7

[Onsite] ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี การชดเชยอากรและการคืนอากรตามมาตรา 29 [จ.นครราชสีมา]

วิทยากร : อ.สุชาทิพย์ จันทร์ทอง

สถานที่. : คลังสินค้าวี-เซิร์ฟ นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.นครราชสีมา
25 ก.ค 2567
13:30น. - 16:30น.
8

[Onsite] มาตราฐานความปลอดภัยในการขนส่ง Q-Mark & Q-Cold Chain สำหรับผู้ประกอบการขนส่ง

วิทยากร : อ.สุริยา คำสุวรรณ

สถานที่. : ศูนย์พัฒนาทักษะบุคลากรขนส่งและการแพ็คกิ้ง (ศูนย์กระจายสินค้า V-SERVE ซอย ลาซาล 83)
26 ก.ค 2567
09:30น. - 16:30น.
9

[Onsite] การใช้สิทธิประโยชน์การส่งเสริมการลงทุน (BOI)

วิทยากร : อ.ศุทธิกานต์ กริชไกรวรรณ

สถานที่. : ศูนย์พัฒนาทักษะบุคลากรขนส่งและการแพ็คกิ้ง (ศูนย์กระจายสินค้า V-SERVE ซอย ลาซาล 83)
30 ก.ค 2567
09:30น. - 16:30น.
10

[Onsite] การจัดทำเอกสารการส่งออกอย่างมืออาชีพ

วิทยากร : อ. มนตรี ยุวชาติ อดีตเจ้าหน้าที่บริหาร Asst. Vice President บมจ. ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE อาคาร MD Tower ชั้น 20
30 ก.ค 2567
09:30น. - 16:30น.
11

[Onsite] หลักสูตร การใช้งาน MS Excel สำหรับงานคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง

วิทยากร : ดร. ปริญ วีระพงษ์ & คุณกิตินันธ์ มากปรางค์

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE อาคาร MD Tower ชั้น 20
31 ก.ค 2567
09:30น. - 16:30น.
12

[Onsite] การเลือกใช้อุปกรณ์และการแพ็คกิ้งสินค้าเพื่อการส่งออก [จ.นครราชสีมา]

วิทยากร : อ.สำเริง อินทรวงษ์

สถานที่. : คลังสินค้าวี-เซิร์ฟ นิอุตสาหกรรมนวนคร จ.นครราชสีมา
31 ก.ค 2567
13:30น. - 16:30น.

.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 02-744-1006 :: E-Mail : training1@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016