2017 : สถาบันวิชาการ วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ Document
«« กุมภาพันธ์ 2563 »»
พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29

ตารางอบรม / สัมมนา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

No.
หัวข้อฝึกอบรม
วันที่
1

INCOTERMS 2020 และการจัดทำเอกสารการค้าระหว่างประเทศ

วิทยากร : อ.วัชระ ปิยะพงษ์

สถานที่. : โรงแรมฮิพ กรุงเทพ
06 ก.พ 2563
09:00น. - 16:00น.
2

กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดและการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ภายใต้ FTAs ของประเทศไทย

วิทยากร : อ.สมบูรณ์พงษ์ พุกกะเวส

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
12 ก.พ 2563
09:30น. - 16:30น.
3

หลักเกณฑ์การตีความพิกัดศุลกากรแบบมืออาชีพ *** เลื่อนติดต่อเจ้าหน้าที่ ***

วิทยากร : อ.ธวัชชัย อัศวโรจน์พงษ์

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
13 ก.พ 2563
09:30น. - 16:30น.
4

Using privileges and Customs Tax Privileges *** ปิดรับสมัคร ***

วิทยากร : Dr. Thanet Sorat (Authorized Customs Specialist) Mr. Takayuki Yoshinari (Sale Manager For Japanese Account) Mr. Thanakorn Sangpitoon (Authorized Customs Specialist)

สถานที่. : WHA Training Center อาคาร ESIE Plaza 1 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด จ.ระยอง
13 ก.พ 2563
13:00น. - 16:00น.
5

เทคนิคการวิเคราะห์และแก้ปัญหางานคลังสินค้า ***ปิดรับสมัคร***

วิทยากร : อ.คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
19 ก.พ 2563
09:30น. - 16:30น.
6

เทคนิคการเลือกบรรจุภัณฑ์ใช้ป้องกันสินค้าเสียหาย ในงานโลจิสติกส์และการส่งออก

วิทยากร : คุณสำเริง อินทร์วงษ์

สถานที่. : ศูนย์สาธิตการบรรจุตู้คอนเทนเนอร์ (ศูนย์กระจายสินค้า V-SERVE ลาซาล 83)
20 ก.พ 2563
09:00น. - 16:00น.
7

เทคนิคการเจรจาต่อรองในงานจัดซิ้อยุคดิจิตอล *** ปิดรับสมัคร ***

วิทยากร : อ.กมลทิพย์ จันทรมัส

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
21 ก.พ 2563
09:30น. - 16:30น.
8

กลยุทธ์การควบคุมสต๊อกอย่างมืออาชีพ (Inventory Management Strategy for Excellence) ***ปิดรับสมัคร ***

วิทยากร : อ.สว่าง รงคะศิริพันธ์

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
25 ก.พ 2563
09:30น. - 16:30น.
9

การค้าชายแดนและขนส่งข้ามแดนประเทศเพื่อนบ้าน (CLMV)

วิทยากร : อ.สินศักดิ์ ตวงหิรัญวิมล และคุณสาธิต ม่วงงาม

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
26 ก.พ 2563
09:30น. - 16:30น.
10

พิธีการศุลกากรสำหรับการส่งออกสินค้าและการจัดเตรียมเอกสาร (สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านส่งออก)

วิทยากร : คุณธนากร แสงพิทูร

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
28 ก.พ 2563
09:30น. - 16:30น.

.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 02-744-1006 :: E-Mail : training1@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016