2017 : สถาบันวิชาการ วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ Document
«« มกราคม 2563 »»
พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

ตารางอบรม / สัมมนา ประจำเดือน มกราคม 2563

No.
หัวข้อฝึกอบรม
วันที่
1

เทคนิคการบรรจุตู้สินค้าเพื่อการส่งออกตามมาตรฐานสากล และสาธิตการปฏิบัติงานจริง

วิทยากร : คุณสำเริง อินทร์วงษ์

สถานที่. : ศูนย์สาธิตการบรรจุตู้คอนเทนเนอร์ (ศูนย์กระจายสินค้า V-SERVE ลาซาล 83)
23 ม.ค 2563
09:00น. - 16:00น.
2

INCOTERMS 2020 และการจัดทำเอกสารการค้าระหว่างประเทศ *** ปิดรับสมัคร ***

วิทยากร : อ.วัชระ ปิยะพงษ์

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
27 ม.ค 2563
09:30น. - 16:30น.
3

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงค่าระวางขนส่งทางเรือในไตรมาสแรก ปี 2563

วิทยากร : คุณโชคชัย ชูขวัญชาญณรงค์

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
29 ม.ค 2563
13:30น. - 16:30น.
4

พิธีการศุลกากรเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก

วิทยากร : คุณธนากร แสงพิทูร

สถานที่. : สถาบันวิชาการ V-SERVE
30 ม.ค 2563
09:30น. - 16:30น.

.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 02-744-1006 :: E-Mail : training1@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016