2017 : สถาบันวิชาการ วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ Document

[Onsite] ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี การชดเชยอากรและการคืนอากรตามมาตรา 29 [จ.นครราชสีมา]

กำหนดการสัมมนา

วันที่ 25 ก.ค 2567

เวลา 13:30 - 16:30 น.

สถานที่จัดสัมมนา

คลังสินค้าวี-เซิร์ฟ นิคมอุตสาหกรรมนวนคร จ.นครราชสีมา ดูแผนที่

วิทยากร

อ.สุชาทิพย์ จันทร์ทอง

อัตราค่าสัมมนา

**สัมมนาฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย** บาท (ยังไม่รวม VAT)

รายละเอียดหลักสูตร

[Onsite] ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี การชดเชยอากรและการคืนอากรตามมาตรา 29 [จ.นครราชสีมา]


.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 02-744-1006 :: E-Mail : training1@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016