2017 : สถาบันวิชาการ วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ Document

[Online:Zoom] การนำเข้า - ส่งออกทางอากาศที่ควรรู้

กำหนดการสัมมนา

วันที่ 12 มิ.ย 2567

เวลา 13:30 - 16:30 น.

สถานที่จัดสัมมนา

Online ผ่านโปรแกรม Zoom ดูแผนที่

วิทยากร

คุณองอาจ เพ็ชรผ่อง

อัตราค่าสัมมนา

**สัมมนาฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย** บาท (ยังไม่รวม VAT)

รายละเอียดหลักสูตร

[Online:Zoom] การนำเข้า - ส่งออกทางอากาศที่ควรรู้


.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 02-744-1006 :: E-Mail : training1@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016