2017 : สถาบันวิชาการ วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ Document

[Online:ZOOM] การวางประกันโต้แย้งพิกัด การอุทธรณ์และการคืนอากรทั่วไป

กำหนดการสัมมนา

วันที่ 04 ก.ค 2567

เวลา 13:30 - 16:30 น.

สถานที่จัดสัมมนา

Online ผ่านโปรแกรม Zoom ดูแผนที่

วิทยากร

อ.วิชัย มากวัฒนสุข อดีตผู้อำนวยการส่วนคดีแพ่งและคดีปกครอง สำนักกฎหมาย กรมศุลกากร

อัตราค่าสัมมนา

Online ท่านละ 1,000 บาท [ออกใบ Certificate] บาท (ยังไม่รวม VAT)

รายละเอียดหลักสูตร

[Online:ZOOM] การวางประกันโต้แย้งพิกัด การอุทธรณ์และการคืนอากรทั่วไป


.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 02-744-1006 :: E-Mail : training1@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016