2017 : สถาบันวิชาการ วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ Document

[Onsite] การบริหารงานจัดซื้อและการจัดการซัพพลายเออร์อย่างมืออาชีพ (Purchasing & Supplier Management)

กำหนดการสัมมนา

วันที่ 05 ก.ค 2567

เวลา 09:30 - 16:30 น.

สถานที่จัดสัมมนา

สถาบันวิชาการ V-SERVE อาคาร MD Tower ชั้น 20 ดูแผนที่

วิทยากร

อ. อนันต์ ดีโรจนวงศ์

อัตราค่าสัมมนา

ท่านแรก 2,000 บาท ท่านถัดไป 1,500 บาท [ออกใบ Certificate] บาท (ยังไม่รวม VAT)

รายละเอียดหลักสูตร

[Onsite] การบริหารงานจัดซื้อและการจัดการซัพพลายเออร์อย่างมืออาชีพ (Purchasing & Supplier Management)


.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 02-744-1006 :: E-Mail : training1@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016