2017 : สถาบันวิชาการ วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ Document

[Online:ZOOM] ความรู้เกี่ยวการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรับรองหลักสูตรอบรมพนักงานและค่าใช้จ่าย

กำหนดการสัมมนา

วันที่ 20 มิ.ย 2567

เวลา 09:00 - 16:00 น.

สถานที่จัดสัมมนา

Online ผ่านโปรแกรม Zoom ดูแผนที่

วิทยากร

อาจารย์กัณฑ์อเนก เอี่ยมปัญญาสกุล ที่ปรึกษาพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์กร

อัตราค่าสัมมนา

Online ท่านละ 1,500 บาท [ออกใบ Certificate] บาท (ยังไม่รวม VAT)

รายละเอียดหลักสูตร

[Online:ZOOM] ความรู้เกี่ยวการยื่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อรับรองหลักสูตรอบรมพนักงานและค่าใช้จ่าย


.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 02-744-1006 :: E-Mail : training1@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016