2017 : สถาบันวิชาการ วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ Document

[Onsite] (ปิดรับสมัคร) การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าผ่านระบบ DFT SMART C/O

กำหนดการสัมมนา

วันที่ 28 พ.ย 2566

เวลา 13:30 - 16:30 น.

สถานที่จัดสัมมนา

สถาบันวิชาการ V-SERVE ดูแผนที่

วิทยากร

คุณวีรวรรณ รุ่งเรือง

อัตราค่าสัมมนา

**สัมมนาฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย** บาท (ยังไม่รวม VAT)

รายละเอียดหลักสูตร

[Onsite] (ปิดรับสมัคร) การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าผ่านระบบ DFT SMART C/O


.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 02-744-1006 :: E-Mail : training1@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016