2017 : สถาบันวิชาการ วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ Document

[Onsite] **ปิดรับสมัคร** การใช้สิทธิประโยชน์และสิทธิพิเศษในการนำเข้า-ส่งออกสินค้า จังหวัดลำพูน [รอบเช้า]

กำหนดการสัมมนา

วันที่ 19 ก.ย 2566

เวลา 09:00 - 12:00 น.

สถานที่จัดสัมมนา

ณ โรงแรมแกรนด์ ปา แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดลำพูน ดูแผนที่

วิทยากร

อ. ธนากร แสงพิทูร / อ. ทิพวรรณ จันทร์จรุงศักดิ์

อัตราค่าสัมมนา

**สัมมนาฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย** บาท (ยังไม่รวม VAT)

รายละเอียดหลักสูตร

[Onsite] **ปิดรับสมัคร** การใช้สิทธิประโยชน์และสิทธิพิเศษในการนำเข้า-ส่งออกสินค้า จังหวัดลำพูน [รอบเช้า]


.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 02-744-1006 :: E-Mail : training1@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016