2017 : สถาบันวิชาการ วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ Document

[ONLINE] การใช้ถุงลมกันกระแทก (Air Bag) ในการบรรจุตู้สินค้า

กำหนดการสัมมนา

วันที่ 21 ก.ย 2566

เวลา 13:30 - 14:30 น.

สถานที่จัดสัมมนา

Online ดูแผนที่

วิทยากร

อ. ปิยรัตน์ ศุภสมุทร

อัตราค่าสัมมนา

**สัมมนาฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย** บาท (ยังไม่รวม VAT)

รายละเอียดหลักสูตร

[ONLINE] การใช้ถุงลมกันกระแทก (Air Bag) ในการบรรจุตู้สินค้า


.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 02-744-1006 :: E-Mail : training1@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016