2017 : สถาบันวิชาการ วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ Document

[ONLINE] การปฎิบัติตามข้อกฎหมายข้อบังคับการขนย้ายเครื่องจักรและขนย้ายสินค้าขนาดใหญ่

กำหนดการสัมมนา

วันที่ 14 ก.ย 2566

เวลา 13:30 - 14:00 น.

สถานที่จัดสัมมนา

Online ดูแผนที่

วิทยากร

คุณนฤดม พรมสมบัติ

อัตราค่าสัมมนา

**สัมมนาฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย** บาท (ยังไม่รวม VAT)

รายละเอียดหลักสูตร

[ONLINE] การปฎิบัติตามข้อกฎหมายข้อบังคับการขนย้ายเครื่องจักรและขนย้ายสินค้าขนาดใหญ่


.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 02-744-1006 :: E-Mail : training1@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016