2017 : สถาบันวิชาการ วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ Document

[Onsite] หลักการแพ็คสินค้าและเลือกใช้อุปกรณ์สำหรับส่งออก

กำหนดการสัมมนา

วันที่ 27 เม.ย 2566

เวลา 13:30 - 16:30 น.

สถานที่จัดสัมมนา

ศูนย์พัฒนาทักษะบุคลากรขนส่งและการแพ็คกิ้ง (ศูนย์กระจายสินค้า V-SERVE ลาซาล 83) ดูแผนที่

วิทยากร

คุณสำเริง/คุณสมศักดิ์

อัตราค่าสัมมนา

**สัมมนาฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย** [ออกใบ Certificate] บาท (ยังไม่รวม VAT)

รายละเอียดหลักสูตร

[Onsite] หลักการแพ็คสินค้าและเลือกใช้อุปกรณ์สำหรับส่งออก


.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 02-744-1006 :: E-Mail : training1@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016