2017 : สถาบันวิชาการ วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ Document

เจาะลึกวิธีปฏิบัติพิธีการศุลกากรในการส่งคืนและนำกลับสินค้าโดยไม่เสียภาษีอากร (RE-IMPORT & RE-EXPORT) ***ปิดรับสมัคร***

กำหนดการสัมมนา

วันที่ 25 ม.ค 2565

เวลา 09:30 - 16:30 น.

สถานที่จัดสัมมนา

สัมมนาผ่านโปรแกรม Zoom ดูแผนที่

วิทยากร

คุณธนากร แสงพิทูร

อัตราค่าสัมมนา

ท่านละ 1,000 บาท (ราคานี้ยังไม่รวม Vat 7%) บาท (ยังไม่รวม VAT)

รายละเอียดหลักสูตร

เจาะลึกวิธีปฏิบัติพิธีการศุลกากรในการส่งคืนและนำกลับสินค้าโดยไม่เสียภาษีอากร (RE-IMPORT & RE-EXPORT) ***ปิดรับสมัคร***


.:: สถาบัน วี-เซิร์ฟ เลขที่ 1 ซอยบางนา-ตราด 25 อาคารเอ็มดี ทาวเวอร์ ชั้น 20 ห้อง F แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 (ติดกับ Big C บางนา) ::.

Tel : 02-744-1007 02-744-1006 :: E-Mail : training1@v-servegroup.com ::

Copy©right By V-Serve Group 2016